Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

IOD w praktyce
szkolenie dla IOD i ADO

Monitorowanie zgodności

Inspektor ochrony danych to centralny element każdego systemu ochrony danych osobowych. Informuje, doradza i szkoli administratora oraz jego pracowników. Przeprowadza audyty i na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując pola do poprawy oraz sposoby ich realizacji.

Wiemy, że nie mniej ważna, niż teoretyczna wiedza w zakresie ochrony danych osobowych jest umiejętność jej praktycznego wykorzystania w praktyce, dlatego w trakcie naszego szkolenia skupiamy się na codziennych obowiązkach IOD, czyli m.in. prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania, przeprowadzaniu audytu, zarządzaniu naruszeniami oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Jesteśmy przekonani, że prócz ugruntowania wiedzy, zdobycia bezcennej praktyki oraz otrzymania użytecznych narzędzi (m.in. lista kontrolna audytu RODO, wzory rejestru czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania, polityki i procedury przetwarzania danych osobowych) nasze szkolenie przyczyni się do zwiększenia pewności siebie inspektorów ochrony danych, którzy niejednokrotnie dopiero zaczynają swoją „przygodę” z RODO.

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

9.00 – 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Jak zarządzać systemem ochrony danych?
 • Pozycja, praca i kwalifikacje inspektora ochrony danych (IOD).

11.00 – 11.10 – Przerwa kawowa

11.10 – 13.00 – MODUŁ II

 • Inwentaryzacja i zrozumienie organizacji.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu zgodności.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.30 – MODUŁ III

 • Utrzymanie i zarządzaniem systemu „na co dzień”.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 – MODUŁ IV

 • Jak osiągnąć gotowość do kontroli organu nadzorczego?

17.15 – 17.30 – Zakończenie szkolenie – wręczenie certyfikatów

Sprawdź terminy szkoleń

 

Szkolenie online - 03 XI 2020 r. (poniedziałek)

Poznań - 17 XI 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 17 XI 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Katowice - 24 XI 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Gdańsk - 01 XII 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Warszawa - 01 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Katowice - 08 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Poznań - 15 XII 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 15 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dzięki szkoleniu nauczysz się

 • prowadzić rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania,
 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • klasyfikować naruszenia ochrony danych osobowych,
 • zgłosić naruszenie ochrony danych Prezesowi UODO oraz poinformować osoby, których dane dotyczą,
 • stosować w praktyce zasadę ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnie,
 • odpowiadać na żądania osób, których dane dotyczą,
 • przygotować swoją organizację do kontroli Prezesa UODO.

Każdy uczestnik szkolenia IOD w praktyce otrzymuje:

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy konsultacje w zakresie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) dla realizowanych procesów przetwarzania oraz kryteriów i możliwych sposobów jej przeprowadzenia poprzez Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartychoferujemy 25% upustu na drugie
i każde kolejne!


Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać
  - wzory dokumentacji RODO.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem, otrzyma 50 zł upustu
lub książkę (Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców)
o wartości - 149 zł.

Sprawdź terminy szkoleń

 

Szkolenie online - 03 XI 2020 r. (poniedziałek)

Poznań - 17 XI 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 17 XI 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Katowice - 24 XI 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Gdańsk - 01 XII 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Warszawa - 01 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Katowice - 08 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Poznań - 15 XII 2020 r. (wtorek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Warszawa - 15 XII 2020 r. (wtorek)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (572 kB)

9.00 – 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Jak zarządzać systemem ochrony danych?
 • Pozycja, praca i kwalifikacje inspektora ochrony danych (IOD).

11.00 – 11.10 – Przerwa kawowa

11.10 – 13.00 – MODUŁ II

 • Inwentaryzacja i zrozumienie organizacji.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu zgodności.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 15.30 – MODUŁ III

 • Utrzymanie i zarządzaniem systemu „na co dzień”.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 – MODUŁ IV

 • Jak osiągnąć gotowość do kontroli organu nadzorczego?

17.15 – 17.30 – Zakończenie szkolenie – wręczenie certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2019 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
94%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
97%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
98%

*Opracowano na podstawie 1 854 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

Referencje

 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA: "Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia wykładowców powoduje, że z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako jednostkę przygotowującą
  i wspierającą wdrażanie systemów bezpieczeństwa danych osobowych" (link)
 • VEKA Polska sp. z o.o.: "...a przede wszystkim szczegółowo odpowiadał na pytania i wątpliwości uczestników. Otrzymane po szkoleniu wzory dokumentów są wyczerpujące i starannie przygotowane, stanowią istotną wartość szkolenia." (link)
 • PCC Rokita SA: "Żadne z wcześniejszych spotkań w gronie uznanych specjalistów, nie spełniło moich oczekiwań początkującego praktyka." (link)
 • Urząd Miasta Bochnia: "Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, a każdy jego etap był bardzo interesujący." (link)
 • Polska Organizacja Turystyczna: "Potwierdzam przystępny i dogłębny sposób przekazywania praktycznej wiedzy..." (link)
 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna: "Potwierdzam wysokie kompetencje wykładowców i doskonałą organizację szkolenia." (link)
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU: "Z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę." (link)

-

Nasze szkolenia