Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Wszechstronnie, wyczerpująco
i praktycznie o RODO w dziale kadr
Całodniowe szkolenie dla IOD
oraz managerów i pracowników HR

Jak stosować i utrzymać zgodność z RODO - całodniowe szkolenie

Ogrom zmian, jaki w ostatnim czasie dotknął obszar rekrutacji i zatrudnienia można nazwać co najmniej przytłaczającym. Od tych w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, przez rewolucję w postaci RODO, aż po zmiany sektorowe, w tym znaczącą nowelizację Kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zmiany w zakresie przepisów wykonawczych.

Mimo że powoli zaczyna kształtować się praktyka stosowania nowych przepisów, publikowane są instrukcje, wytyczne i pierwsze decyzje organu nadzorczego, to niestety problemy zazwyczaj pojawiają się tam, gdzie nie sięga poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby wyjść naprzeciw narastającym wątpliwościom i pytaniom, na które odpowiedź nie zawsze jest oczywista, w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas wdrażania RODO i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest przygotowanie Cię do praktycznego stosowania RODO i ustaw sektorowych w Twojej codziennej pracy.

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Organizacja procesu rekrutacji.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Weryfikacja kwalifikacji potencjalnego pracownika (background screening).
 • Zakończenie procesu rekrutacji.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 16.00 – MODUŁ III

 • Organizacja procesu zatrudnienia.
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach stosunku pracy – codzienne wyzwania.
 • Przekazywanie danych osobowych pracowników – najczęstsze problemy.

16.00 – 16.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

Sprawdź terminy szkoleń

Poznań - 22 X 2020 r. (czwartek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 27 X 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 29 X 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

PÓŹNIEJSZE TERMINY

ZAREJESTRUJ SIĘ

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy chcą

 • zrozumieć, na czym polega ochrona danych osobowych w kontekście danych kadrowych i jak w praktyczny sposób stosować wymogi prawa w tym zakresie,
 • nauczyć się przetwarzać dane w dziale HR w sposób, który nie narazi Twojej organizacji na ewentualne sankcje,
 • dowiedzieć się, jak w praktyczny i probiznesowy sposób stosować nowe przepisy,
 • znaleźć rozwiązanie na bieżące problemy, które napotykają przy codziennej styczności z danymi osobowymi kandydatów i pracowników,
 • rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości i obalić mity związane z przetwarzaniem danych kadrowych.

Każdy uczestnik szkolenia RODO w HR otrzymuje:

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia,
jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartychoferujemy 25% upustu na drugie
i każde kolejne!


Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać
  - wzory dokumentacji RODO.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem, otrzyma 50 zł upustu
lub książkę (Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz) o wartości - 149 zł.

Stawiamy sobie za cel, aby po naszym szkoleniu każdy uczestnik:

 • był na bieżąco z najważniejszymi zmianami, jakie przyniosło za sobą RODO i nowelizacje przepisów szczególnych i potrafił je stosować na co dzień,
 • wiedział, jak pozyskiwać dane osobowe kandydatów i które dane można przetwarzać,
 • znał zasady zgodnej z prawem rekrutacji (w tym pozyskiwania zgód, tworzenia bazy kandydatów i czasu przechowywania dokumentów aplikacyjnych),
 • potrafił rozstrzygnąć, kto jest administratorem, a kto procesorem przy współpracy z zewnętrznymi podmiotami rekrutującymi, agencjami zatrudnienia i pracy tymczasowej i w jaki sposób to uregulować,
 • umiał przygotować pełne i prawidłowe klauzule informacyjne dla kandydatów, (współ)pracowników i osób trzecich,
 • prowadził dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami i miał świadomość, jaki zakres danych można przetwarzać, przez jaki czas i na jakiej podstawie,
 • zdał sobie sprawę z ograniczeń związanych ze zbieraniem zgód od pracowników,
 • był w stanie samodzielnie zająć się naruszeniem ochrony danych osobowych dotyczącym danych kadrowych,
 • był świadomy tego, jak i kiedy może dochodzić do przetwarzania danych „wrażliwych”, w tym danych biometrycznych,
 • rozumiał zasady przekazywania danych kadrowych „na zewnątrz” – bankom, organom państwowym, podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej i dostarczającym benefity pozapłacowe, firmom szkoleniowym itp.,
 • był w stanie dokonać prawidłowego rozstrzygnięcia w zakresie realizacji żądania osoby fizycznej, związanego z danymi przetwarzanymi w dziale HR.

Ale pochylimy się także nad bardziej kontrowersyjnymi i problematycznymi kwestiami, takimi jak:

 • kontrola ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o co najczęściej pytają kontrolujący, o jakie dokumenty proszą i jak się na nią przygotować,
 • udostępnianie informacji związkom zawodowym,
 • przetwarzanie danych w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) i Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE),
 • prywatność pracownika a różne formy monitoringu (wizyjny, poczty elektronicznej, aktywności w Internecie, GPS),
 • dane pracowników i ich rodzin przetwarzane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP),
 • przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej i do zewnętrznych odbiorców,
 • rekrutacja a background check, assessment center, referencje, czarne listy i media społecznościowe jako źródło wiedzy.

Sprawdź terminy szkolenia

Poznań - 22 X 2020 r. (czwartek)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 27 X 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 29 X 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Późniejsze terminy

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.15 – Rejestracja

9.15 – 9.30 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.30 – 11.00 – MODUŁ I

 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Organizacja procesu rekrutacji.

11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 – MODUŁ II

 • Weryfikacja kwalifikacji potencjalnego pracownika (background screening).
 • Zakończenie procesu rekrutacji.

13.00 – 13.30 – Lunch

13.30 – 16.00 – MODUŁ III

 • Organizacja procesu zatrudnienia.
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach stosunku pracy – codzienne wyzwania.
 • Przekazywanie danych osobowych pracowników – najczęstsze problemy.

16.00 – 16.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2019 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
94%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
97%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
98%

*Opracowano na podstawie 1 854 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

-

Nasze szkolenia