Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

Szkolenie RODO w HR
po nowelizacji Kodeksu pracy

Dla osób, które chcą zrozumieć, na czym polega ochrona danych osobowych w kontekście danych kadrowych i jak stosować wymogi prawa w tym zakresie.

Certyfikat i wsparcie merytoryczne po szkoleniu

Zdobądź 9 nowych kluczowych umiejętności

Wzory
dokumentacji
RODO

15 VI 2023 r. - Online - od 450 zł

ZAREJESTRUJ SIĘ inne terminy

Szkolenie uwzględnia zmiany Kodeksu pracy
(kontrola trzeźwości i praca zdalna)

Jedyną stałą w życiu HR-owca jest zmiana. Przetwarzanie danych osobowych pracowników to jeden z najbardziej rozbudowanych i wielowątkowych procesów, a zastosowanie mają nie tylko przepisy RODO, ale również szeregu polskich ustaw i rozporządzeń. Co zrobić, gdy odpowiedzi nie znajdujesz nawet w poradniku UODO, a wyniki wyszukiwania w Google dostarczyły więcej pytań niż odpowiedzi? Postaw na nasze realne doświadczenie w budowaniu zgodności zarówno w małych organizacjach jak i w wielkich międzynarodowych korporacjach.

Obok starych problemów wyrastają nowe wyzwania. Sygnaliści, badanie trzeźwości pracowników, praca zdalna, cyfrowy nomadyzm, coraz śmielej wkraczające w branżę HR boty „rozmawiające” z kandydatami czy sztuczna inteligencja wykorzystywana dla oceny i predykcji, biometria wykorzystywana w celu kontroli dostępu  – opowiemy prosto na czym polegają, jak trzeba postępować z danymi, a jak nie należy.

Program

Zakres tematyczny szkolenia

900 – 915Rejestracja

915 – 930 – Rozmowa o priorytetach na szkoleniu

930– 1100MODUŁ I

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.

Organizacja procesu rekrutacji.

1100 – 1115Przerwa kawowa

1115 – 1300MODUŁ II

Weryfikacja kwalifikacji potencjalnego pracownika (background screening).

Zakończenie procesu rekrutacji.

1300 – 1330Lunch

1330 – 1600MODUŁ III

Organizacja procesu zatrudnienia.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach stosunku pracy – codzienne wyzwania.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości – czyli długo wyczekiwane nowości w Kodeksie Pracy.

Przekazywanie danych osobowych pracowników – najczęstsze problemy.

1610 – 1615Wręczenie certyfikatów.

"Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni. Omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać"

Tomasz Ochocki, Koordynator zespołu merytorycznego ODO 24

Wiedza w praktyce

Zdobądź 9 nowych umiejętności IOD

  1. „Rozpoznawanie” danych osobowych w dziale HR.
  2. Organizacja procesu rekrutacji zgodnie z RODO.
  3. Organizacja procesu przetwarzania danych osobowych pracowników zgodnie z RODO.
  4. Organizacja pracy zdalnej zgodnie z RODO.
  5. Umiejętność przygotowania zgody na wykorzystanie wizerunku pracownika.
  6. Monitorowanie i kontrola zachowania pracownika (monitoring wizyjny, poczty elektronicznej, GPS, a także nowość – prewencyjna kontrola trzeźwości) zgodnie z RODO.
  7. Uregulowanie przetwarzania danych osobowych w ramach body leasingu.
  8. Uregulowanie przetwarzania danych osobowych w ramach ZFŚS, KZP, PPK, PPE.
  9. Przygotowanie organizacji do kontroli Prezesa UODO w dziale HR.

Prowadzący

Zespół prowadzących szkolenie

R.pr. Katarzyna Szczypińska

Ekspert ds. ochrony danych

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Program szkolenia

Oferta do wydruku

Regulamin

zarejestruj się

W ramach szkolenia otrzymasz:

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji RODO, poszkoleniowe merytoryczne wsparcie - Pomoc ODO 24, skrypt prezentacji, RODO Nawigator i Poradnik RODO oraz 25% rabatu na aplikację Dr RODO

. zarejestruj się

Wzory dokumentacji pozwalającej wykazać zgodność z RODO
Zobacz pełną listę dokumentów

Opinie uczestników

Łukasz Wielgosz, Europa Systems

Uczestniczyłem w kursie zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki wiedzy, którą przekazali mi specjaliści z ODO 24, mogę z czystym sumieniem polecić firmę, jako profesjonalną.

Łukasz Wielgosz
Joanna Aksamitowska, Opus

Szkolenie spełniło wszelkie moje oczekiwania. Prowadzone było przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w przystępny sposób dzielili się wiedzą nt. ochrony danych osobowych. Teoria uzupełniona była licznymi przykładami, prowadzący w jasny sposób odpowiadali na pytania uczestników kursu. Kulturę prowadzących, sposób przekazywania wiedzy, jak również tworzenie przez nich atmosfery podczas szkoleń oceniam na najwyższym poziomie.

Joanna Aksamitowska
Cezary Pancewicz, Straż Miejska

Zaświadczam, że firma ODO 24, przeprowadziła kurs w pełnym zakresie, na wysokim poziomie, terminowo z należytą starannością.

W oparciu o wysoki standard prowadzonego kursu stwierdzam, że firma ODO 24 postrzegana jest przez Straż Miejską m.st. Warszawy jako dobry wykonawca.

Cezary Pancewicz
Mariusz Perek, Wojas

Jestem pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego kadry szkoleniowców oraz rozbudowanego programu. Godnym odnotowania jest program nauczania, który stopniowo wprowadza w coraz to bardziej zaawansowane niuanse ochrony danych osobowych. Zaczynając od podstaw prawnych a kończąc na praktycznych aspektach audytowania i pracy na dokumentach w firmie. Komplet materiałów, edytowalnych dokumentów i publikacji jakie otrzymałem ułatwią mi codzienną pracę.

Mariusz Perek

Ocena szkoleń na podstawie 1 854 ankiet

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

 96%

 97%

 94%

 98%

Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem otrzyma 50 zł upustu lub książkę “Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz” o wartości 149 zł.

R.pr. Katarzyna Szczypińska
R.pr. Katarzyna Szczypińska
Ekspert ds. ochrony danych
Radca prawny. Świadczyła usługi w kancelariach prawnych obsługujących zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Ukończyła prawo oraz ekonomię.

W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowywanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne. Interesuje się prawem finansowym oraz dostępem do informacji publicznej.

RODO w HR - pytania i odpowiedzi

Jak długo mogę przechowywać dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji?

Dane osobowe kandydatów dla celów przyszłych rekrutacji mogą być przetwarzane jedynie wówczas, gdy pracodawca pozyskał stosowną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Okres przechowywania danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych powinien być ustalony przez pracodawcę z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, w tym w szczególności liczby toczących się rekrutacji, rotacji na konkretnych stanowiskach czy też dostępności na rynku kandydatów określonej branży. Oczywiście, termin przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania danych wyrażoną w RODO, powinien być możliwie najkrótszy.

Przekładając powyższe na konkretne liczby, należy stwierdzić, że dane osobowe co do zasady nie powinny być przetwarzane w omawianym celu dłużej niż dwa lata od momentu ich pozyskania.

Czy możemy zbierać dane potencjalnych pracowników z LinkedIn, jaką zgodę należy od nich uzyskać?

LinkedIn jest platformą dedykowaną relacjom biznesowym. Jak wskazuje Prezes UODO w swoim poradniku dla pracodawców, portale takie, umożliwiając kandydatom do pracy czy pracodawcom wzajemny kontakt, ułatwiają efektywne znalezienie pracy lub pracownika. Najczęściej, użytkownicy takich portali (poszukujący pracy), zanim zaczną korzystać z usług oferowanych przez portale, muszą zapoznać się z regulaminami, politykami prywatności i je zaakceptować. Jeżeli możliwość korzystania z takiego portalu będzie wiązała się z obowiązkiem podania danych (aby założyć konto i aby dane z tego konta mogły być udostępniane potencjalnym pracodawcom), portal musi mieć do tego podstawy prawne. Przepisem umożliwiającym pozyskiwanie, gromadzenie, udostępnianie danych użytkowników (kandydatów do pracy) będzie zgoda osoby, której dane dotyczą lub potrzeba wykonania umowy (ewentualnie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Stąd nie ma potrzeby pozyskiwania osobnej zgody od kandydatów na kontakt via LinkedIn.

Jeśli chodzi o możliwość kontaktowania się (w związku z tym: przetwarzania danych) przez pracodawcę z*nbsp;kandydatem w innej formie, np. mailowej (poza portalem, na którym doszło do kontaktu), również nie ma konieczności pozyskiwania zgody, ponieważ kontakt w tych celach stanowi prawnie uzasadniony interes pracodawcy i odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoba, która udostępnia swoje dane kontaktowe na LinkedIn może spodziewać się kontaktu ze strony rekruterów. Warto jednak zwrócić uwagę na funkcjonalność udostępnianą przez LinkedIn, tj. możliwość zaznaczenia przez użytkownika, że jest otwarty na oferty rekrutacyjne i kierować oferty pracy/współpracy do osób, które zaznaczyły w swoim profilu taką otwartość.

Czy dopuszczalna jest weryfikacja pracownika na portalach społecznościowych?

Tak, jeśli są to portale społecznościowe o charakterze biznesowo-zawodowym typu LinkedIn. Podstawą prawną przetwarzania takich danych będzie wówczas uzasadniony interes pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pracodawca nie powinien weryfikować kandydata na portalach o charakterze prywatnym, np. Facebook, Instagram.

Czy muszę zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych z agencją zatrudnienia?

Agencja rekrutacyjna, świadcząc usługi rekrutacyjne, co do zasady pełni rolę odrębnego administratora danych w stosunku do danych osobowych kandydatów do pracy. Rola i obowiązki agencji wynikają w szczególności z Ustawy o promocji zatrudnienia i należy przez nie rozumieć świadczenie usług pośrednictwa pracy polegających m.in. na organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia z pracodawcami, a także na udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy oraz usług doradztwa personalnego.

W związku z powyższym, co do zasady na pracodawcy nie ciąży obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych z agencją. Niemniej pracodawca powinien pamiętać, że otrzymując dane kandydata od agencji staje się ich odrębnych administratorem i w związku z tym ciążą na nim obowiązki wynikające z RODO, w szczególności takie jak konieczność spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, względem kandydata.


Szkolimy online

15 VI 2023 r.

zarejestruj się

29 VI 2023 r.

zarejestruj się

13 VII 2023 r.

zarejestruj się

27 VII 2023 r.

zarejestruj się

10 VIII 2023 r.

zarejestruj się

24 VIII 2023 r.

zarejestruj się

Szkolimy w Warszawie

15 VI 2023 r.

zarejestruj się

29 VI 2023 r.

zarejestruj się

13 VII 2023 r.

zarejestruj się

27 VII 2023 r.

zarejestruj się

10 VIII 2023 r.

zarejestruj się

24 VIII 2023 r.

zarejestruj się

Nie pasuje Ci termin szkolenia?

Powiedz nam o tym. Znajdziemy rozwiązanie.

Dominik Kantorowicz

Dominik Kantorowicz

Koordynator ds. szkoleń

Zadzwoń: +48 690 004 852,

Napisz: szkolenia@odo24.pl