Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Maksimum wiedzy
przystępnie i przyjemnie

E-learning poziom premium

To szkolenie e-learningowe kierujemy do wszystkich tych, którym zależy nie tylko na spełnieniu wynikającego z RODO obowiązku przeszkolenia personelu przetwarzającego dane osobowe, ale także na wysokiej skuteczności i uzyskaniu wymiernych efektów.

Adresujemy je przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska biurowe, w tym pracowników działów sprzedaży, marketingu, HR, konsultantów, księgowych, menadżerów czy urzędników.

Demo Zapytaj o ofertę

Wraz ze szkoleniem uczestnicy otrzymują poradnik "Zasady ochrony danych osobowych".


Treść merytoryczną prezentujemy w formie wizyty w naszym biurze, podczas której uczestnik – przy wsparciu barwnych postaci specjalizujących się w ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji – poznaje najważniejsze zagadnienia i problemy związane z RODO. Jesteśmy przekonani, że przystępna forma i czytelny przekaz, wspierane przez liczne udźwiękowione animacje, wizualizacje i obrazowe przykłady, pomogą uczestnikowi nie tylko dogłębnie zrozumieć i zapamiętać prezentowane treści, lecz także stosować je w codziennej pracy.

Forma, w jakiej zostało wykonane szkolenie, bazuje na przyjemności płynącej z kolejnych spotkań i rozmów z naszymi konsultantami oraz na rozwiązywaniu zadań. Dzięki temu zwiększa się zaangażowanie uczestników.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Czym jest RODO?

 • zakres obowiązywania nowych przepisów i ich geneza,
 • najważniejsze zmiany i nowości,
 • co zyskujesz dzięki RODO?
 • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Najważniejsze pojęcia związane z ochroną danych osobowych

 • jak rozpoznać, czy dane są „osobowe”?
 • do jakich danych RODO nie ma zastosowania?
 • czym różnią się dane zwykłe od wrażliwych?
 • kiedy w ogóle możemy mówić o „przetwarzaniu danych”?
 • na czym polega powierzenie przetwarzania danych zewnętrznemu podmiotowi?
 • jaka jest rola inspektora ochrony danych w organizacji?

System ochrony danych osobowych w Twojej organizacji

 • jakie obowiązki nakłada RODO na administratorów i jaką rolę odgrywa w tym pracownik?
 • kiedy dane osobowe mogą być przetwarzane i czemu zawsze musimy mieć na to „podstawę”?
 • prawa osób fizycznych a ich realizacja w codziennych sytuacjach.
 • czego tak naprawdę dowiadujemy się dzięki obowiązkowi informacyjnemu?
 • prywatność w fazie projektowania i jako ustawienie domyślne.
 • incydenty – jak je rozpoznać, jak na nie reagować i jak im przeciwdziałać?
 • ryzyko związane z przetwarzaniem a skutki dotykające osób fizycznych.

Czego wymagamy od Ciebie w zakresie ochrony danych osobowych?

 • jak dbać o hasła? Techniki konstruowania bezpiecznych haseł i postępowania z nimi.
 • niebezpieczeństwo w sieci – na co zwracać uwagę podczas korzystania z internetu?
 • poczta służbowa jako źródło potencjalnych incydentów.
 • niezabezpieczone nośniki informacji a zagrożenia, którym możesz zapobiec.
 • praktyczne wskazówki do zastosowania przy stanowisku pracy – w tym polityki czystego biurka, ekranu i drukarki.

Odpowiedzialność i konsekwencje

 • zgłaszanie incydentów ochrony danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • środki mające pomóc w zapewnieniu respektowania RODO,
 • na jakiej podstawie możesz przetwarzać dane osobowe i skąd wynika ich zakres?
 • odpowiedzialność pracownicza za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
Zapytaj o ofertę

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

 • jak rozpoznać, kiedy dane są „osobowe”,
 • jakie podmioty biorą udział w przetwarzaniu i na czym polega rola każdego z nich,
 • kiedy dane można przetwarzać i z czym to się właściwie wiąże,
 • jakie prawa przysługują osobom fizycznym na gruncie RODO i jak postępować, gdy jedno z żądań wpłynie bezpośrednio do pracownika,
 • na czym polegają obowiązki administratorów danych i jaką rolę odgrywa w nich pracownik,
 • czym są incydenty ochrony danych – jak je rozpoznać, jak na nie reagować i jak im przeciwdziałać,
 • jak konstruować hasła nie do złamania i dbać o bezpieczeństwo w sieci,
 • jakie praktyczne nawyki warto wyrabiać podczas wykonywania zadań przy stanowisku pracy – w tym: polityka czystego biurka, ekranu i drukarki,
 • co grozi za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Test zdobytej wiedzy

 • Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru, składający się z 4 pytań losowanych z puli 50. Do zaliczenia testu wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 3 pytania.
 • Każda nieudana próba zaliczenia testu zmusza uczestnika szkolenia do ponownego przejścia całego e-learningu.
 • Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 60 minut.
 • Po zdaniu testu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Na podstawie uzyskanych przez Państwa informacji nasi eksperci mogą przygotować dedykowane e-szkolenie, a następnie zaimplementować je do naszej platformy e-learningowej
(zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

-

Nasze szkolenia