Praktyczne i ciekawe
zapoznanie z ustawą DODO

E-learning poziom optymalny

Szkolenie kierowane jest do osób, które przetwarzają lub mają przetwarzać dane osobowe w celach związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywaniem tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Demo Zapytaj o ofertę

Szkolenie odnosi się do praktycznych aspektów pracy z danymi osobowymi i pozwala zrozumieć:

Proponowane szkolenie może stanowić formę realizacji obowiązku zapoznania personelu przez inspektora ochrony danych z przepisami o ochronie danych osobowych, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (§ 3 pkt 1).

Szkolenie obejmuje:

Test zdobytej wiedzy

Wersja dedykowana

Na podstawie uzyskanych przez Państwa informacji nasi eksperci mogą przygotować dedykowane szkolenie, a następnie zaimplementować je do naszej platformy e-learningowej
(zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Nasza platforma

szkoleń e-learningowych jest zintegrowana z aplikacją ODO Nawigator, służącą do zarządzania systemem ochrony danych osobowych. Dzięki tej integracji uzyskujemy wyjątkowo wydajny mechanizm przydzielania szkoleń poszczególnym pracownikom, weryfikację zdawalności testu, oraz automatyczne rozsyłanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, a także nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych za pomocą przysłowiowego „jednego kliknięcia”.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (nr 2.14/00086/2014).