Zasady bezpiecznej pracy zdalnej
bezpłatne szkolenie dla pracowników

E-learning praca zdalna

W obliczu szczególnej sytuacji wywołanej koronawirusem (COVID-19) pracodawcy stają przed nowym wyzwaniem związanym z masowym delegowaniem pracowników do pracy zdalnej. W trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych należy odpowiednio przeszkolić personel. Odpowiadając na tę potrzebę, przygotowaliśmy szkolenie, które dostarczy wiedzy osobom mającym pracować zdalnie, rozwinie ich umiejętności, a także nauczy pożądanych zachowań.

Szkolenie wraz z testem wiedzy jest bezpłatne.

Płatna wersja szkolenia dodatkowo zawiera zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu oraz dostęp do aplikacji ODO Nawigator, która umożliwia zarządzanie akcją szkoleniową.

Rozpocznij Kup pełną wersję

Szacunkowy czas potrzebny do ukończenia szkolenia to ok. 20 minut.

Szkolenie obejmuje zasady

  • Bezpiecznej pracy z urządzeniami mobilnymi oraz dokumentacją papierową.
  • Właściwego korzystania z poczty firmowej i zasobów Internetu.
  • Komunikowania się w poza siedzibą pracodawcy.
  • Niebezpieczeństw związanych z phishingiem.

Test zdobytej wiedzy

  • Szkolenie kończy test wielokrotnego wyboru, składający się z 4 pytań. Do zaliczenia testu wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 3 pytania.
  • Każda nieudana próba zaliczenia testu zmusza uczestnika do ponownego przejścia całego e-szkolenia.

Wersja dedykowana

Na podstawie uzyskanych przez Państwa informacji nasi eksperci mogą przygotować dedykowane e-Szkolenie, a następnie zaimplementować je do naszej platformy e-learningowej
(zintegrowanej z aplikacją ODO Nawigator), lub przekazać je Państwu w formie paczki SCORM.

-

Nasze szkolenia