RODO - zasady, obowiązki i prawa
szkolenia zamknięte dla pracowników

Szkolenie RODO dla kierownictwa i zespołu wdrożeniowego

Dwie intensywne godziny szkolenia online to skondensowana wiedza poparta praktycznymi przykładami, które ułatwią Wam wykorzystanie jej w codziennej pracy.

Na naszych szkoleniach stawiamy pracowników w centrum uwagi. Analizujemy kontekst organizacji i dopasowujemy treść szkolenia do wykonywanych obowiązków..

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Szkolenie zamknięte z RODO

Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców wewnątrz Państwa organizacji (kadry, marketing, sprzedaż). Materiał prezentowany na szkoleniu dostosowany jest każdorazowo do specyfiki (sektora) branży, w której Państwo pracują. Dzięki szkoleniu pracownicy nie tylko nabędą kluczową wiedzę dotyczącą najważniejszych z punktu widzenia ich organizacji zmian w ochronie danych osobowych, które przyniosło ze sobą RODO (pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody) i nowa ustawa o ochronie danych osobowych, ale również - dzięki praktycznym przykładom - nauczą się wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. Dopiero dogłębna analiza wprowadzonych przez RODO nowości i zmian w systemie ochrony danych pozwoli im zaadaptować obowiązujące w firmie zasady i polityki do nowych przepisów.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Przeszkolone osoby:

Bazowy harmonogram szkolenia z RODO (czas trwania - ok. 2h)

Wstęp:

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Obowiązki administratora danych:

Prawa osób, których dane dotyczą:

Status inspektora ochrony danych oraz procesora:

Administracyjne kary pieniężne:


4 dniowy Kurs IOD
Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl


Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".