RODO - zasady, obowiązki i prawa
szkolenia zamknięte dla pracowników

Szkolenie RODO dla kierownictwa i zespołu wdrożeniowego

Przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) od dnia 25 maja 2018 r. powinna już stosować każda organizacja.

Nowe przepisy przedefiniowały znany do tej pory system ochrony danych osobowych, a do zaktualizowanych wewnętrznych polityk będą musieli stosować się wszyscy pracownicy organizacji.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Szkolenie zamknięte z RODO

Adresowane jest do szerokiego grona odbiorców wewnątrz Państwa organizacji (kadry, marketing, sprzedaż). Materiał prezentowany na szkoleniu dostosowany jest każdorazowo do specyfiki (sektora) branży, w której Państwo pracują. Dzięki szkoleniu pracownicy nie tylko nabędą kluczową wiedzę dotyczącą najważniejszych z punktu widzenia ich organizacji zmian w ochronie danych osobowych, które przyniosło ze sobą RODO (pozyskiwanie, przetwarzanie i usuwanie danych, obowiązek informacyjny, klauzule zgody) i nowa ustawa o ochronie danych osobowych, ale również - dzięki praktycznym przykładom - nauczą się wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. Dopiero dogłębna analiza wprowadzonych przez RODO nowości i zmian w systemie ochrony danych pozwoli im zaadaptować obowiązujące w firmie zasady i polityki do nowych przepisów.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Przeszkolone osoby:

Bazowy harmonogram szkolenia z RODO (czas trwania - ok. 2h)

Wstęp:

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Obowiązki administratora danych:

Prawa osób, których dane dotyczą:

Status inspektora ochrony danych oraz procesora:

Administracyjne kary pieniężne:


4 dniowy Kurs IOD
Marcin Zadrożny Prowadzący
Adw. Marcin Zadrożny

Ekspert ds. ochrony danych, posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym w zakresie ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001 oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701.
Więcej

Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Autor licznych publikacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautor książki: Unijna reforma ochrony danych osobowych.


Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl