Promocja na szkolenia otwarte   Więcej        

RODO Nawigator
tekst i praktyczne odesłania

Aby ułatwić Państwu pracę z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy opracowanie, w którym treść europejskiego rozporządzenia oraz polskiej ustawy wzbogaciliśmy o wykaz oficjalnych wytycznych oraz praktyczną mapę aspektów RODO.

Bezpośrednio przy przepisach umieściliśmy odnośniki do motywów z preambuły, odnoszących się do nich wytycznych, a także powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych. Dzięki temu, nawigacja po nowych regulacjach prawnych staje się znacznie wygodniejsza.

Dodatkowo w wersji PDF, numery artykułów i motywów są linkami, które przenoszą do wybranego fragmentu tekstu. Aby wrócić do poprzedniego miejsca wystarczy skorzystać ze skrótu klawiaturowego: Alt + strzałka w lewo.


Pobierz PDF KUP KSIĄŻKĘ

RODO Nawigatora (w poręcznej wersji drukowanej) otrzymacie Państwo GRATIS będąc uczestnikiem szkolenia: Akredytowany kurs IODDPIA i analiza ryzykaDODO od podstawKontrola UODOMonitorowanie zgodnościRODO w HRRODO w ITRODO od podstaw.

Publikacje zawierają:

 • zaktualizowany tekst samego RODO (sprostowanie wydane przez Komisję Europejską),
 • treść ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • listę wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych wraz z linkami do ich pobrania (w wersji pdf),
 • powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych (interaktywne w wersji pdf),
 • powiązania (interaktywne w wersji pdf) pomiędzy RODO a konkretnymi wytycznymi, które wyjaśniają, jak je stosować (interaktywne w wersji pdf),
 • z lewej strony można teraz otworzyć panel nawigacyjny (w wersji pdf).

W mapie praktycznych aspektów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące:

 • administratora,
 • informowania o naruszeniach ochrony danych,
 • inspektora ochrony danych (IOD),
 • oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment ),
 • ochrony danych w fazie projektowania (ang. Privacy by design),
 • praw osób, których dane dotyczą,
 • odbiorcy danych,
 • organu nadzorczego,
 • podmiotu przetwarzającego (procesora),
 • podstaw prawnych przetwarzania,
 • profilowania,
 • i wielu innych.

Autorzy opracowania:

Adw. dr Paweł Mielniczek – prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii. Jego rozprawa doktorska nosi nazwę "Współczesna treść prawa człowieka do prywatności w prawie międzynarodowym publicznym" i obejmuje zagadnienia ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w organizacjach międzynarodowych, dużej instytucji finansowej, biurze GIODO, UOKiK oraz kancelarii prawnej. Jest też odpowiedzialny za przygotowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, the University of Manchester i the University of Florida.

Adw. dr Paweł Mielniczek

Tomasz Ochocki – kierownik zespołu merytorycznego. Absolwent Akademii Obrony Narodowej, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Agata Kłodzińska

Adw. Anna Dmochowska – koordynator zespołu prawnego. Przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentację, oraz sporządza opinie prawne. Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Audytor wiodący ISO 9001 oraz ISO 22301.

Barbara Matasek

Opracowanie powstało przy współpracy

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania.