RODO Nawigator
tekst i praktyczne odesłania

Aby ułatwić Państwu pracę z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy opracowanie, w którym treść europejskiego rozporządzenia oraz polskiej ustawy wzbogaciliśmy o wykaz oficjalnych wytycznych oraz praktyczną mapę aspektów RODO.

Dodatkowo, bezpośrednio przy przepisach umieściliśmy odnośniki do motywów z preambuły, odnoszących się do nich wytycznych, a także powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych. Dzięki temu, nawigacja po nowych regulacjach prawnych staje się znacznie wygodniejsza. Numery artykułów i motywów są linkami, które przenoszą do wybranego fragmentu tekstu. Aby wrócić do poprzedniego miejsca wystarczy skorzystać ze skrótu klawiaturowego: Alt + strzałka w lewo.

POBIERZ PDF

Obecna aktualizacja zawiera:

 • zaktualizowany tekst samego RODO (sprostowanie wydane przez Komisję Europejską),
 • treść ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • listę najważniejszych wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych wraz z linkami do ich pobrania,
 • interaktywne powiązania pomiędzy RODO a ustawą o ochronie danych osobowych,
 • interaktywne powiązania pomiędzy RODO a konkretnymi wytycznymi, które wyjaśniają, jak je stosować,
 • z lewej strony można teraz otworzyć panel nawigacyjny.

RODO Nawigatora otrzymacie Państwo GRATIS w poręcznej wersji drukowanej będąc uczestnikiem szkolenia: Akredytowany kurs IOD, Monitorowanie zgodności, Przepisy RODO w praktyce,
DPIA i analiza ryzyka.

W mapie praktycznych aspektów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące:

 • administratora,
 • informowania o naruszeniach ochrony danych,
 • inspektora ochrony danych (IOD),
 • oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment ),
 • ochrony danych w fazie projektowania (ang. Privacy by design),
 • praw osób, których dane dotyczą,
 • odbiorcy danych,
 • organu nadzorczego,
 • podmiotu przetwarzającego (procesora),
 • podstaw prawnych przetwarzania,
 • profilowania,
 • i wielu innych.

Ilość stron: 310
Warszawa, grudzień 2018 r.
ISBN: 78-83-943435-4-5

Opracowanie powstało przy współpracy

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania.


-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)

-

Nasze usługi

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji
Strefa RODO