Certyfikaty ISO i akredytacja MKO
to potwierdzenie naszego profesjonalizmu

ISO i akredytacja

ODO 24 od lat buduje swoją pozycję i markę w oparciu o zadowolenie i zaufanie klientów. Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom oraz potwierdzić zdolność do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania zgodnego z uznanymi, międzynarodowymi normami.

Realizowane przez nas usługi opierają się na trzech filarach:

ISO 9001 27001 22301 akredytacja

ISO 9001

System zarządzania jakością gwarantuje klientom, że dostarczane przez nas produkty i usługi spełnią ich wymagania, będą zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz dostosowywane na bieżąco do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi rękojmie zachowania powierzonych nam zasobów informacyjnych w tajemnicy.

ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania zapewnia klientom możliwość korzystania z oferowanych przez nas usług na wyznaczonym i akceptowalnym poziomie, nawet w przypadku wystąpienia incydentu zakłócającego działanie.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Świadectwem naszych dążeń do oferowania usług najwyższej jakości jest uzyskanie akredytacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie 4-dniowego Kursu IOD. Potwierdza ona zatrudnianie wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, tworzeniu autorskiego programu kształcenia i materiałów dydaktycznych oraz ciągłej ewaluacji w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.


System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)

O nas

Nasze publikacje Publikacje naszych ekspertów

Kompetencje naszych ekspertów potwierdzają liczne publikacje.

Więcej