Certyfikaty ISO i akredytacja MKO
to potwierdzenie naszego profesjonalizmu

ISO i akredytacja

ODO 24 od lat buduje swoją pozycję i markę w oparciu o zadowolenie i zaufanie klientów. Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom oraz potwierdzić zdolność do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu i certyfikowaniu systemu zarządzania zgodnego z uznanymi, międzynarodowymi normami.

Realizowane przez nas usługi opierają się na trzech filarach:

ISO 9001 27001 22301 akredytacja

ISO 9001

System zarządzania jakością gwarantuje klientom, że dostarczane przez nas produkty i usługi spełnią ich wymagania, będą zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz dostosowywane na bieżąco do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

ISO 27001

System zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi rękojmie zachowania powierzonych nam zasobów informacyjnych w tajemnicy.

ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania zapewnia klientom możliwość korzystania z oferowanych przez nas usług na wyznaczonym i akceptowalnym poziomie, nawet w przypadku wystąpienia incydentu zakłócającego działanie.

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Świadectwem naszych dążeń do oferowania usług najwyższej jakości jest uzyskanie akredytacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie 4-dniowego Kursu IOD. Potwierdza ona zatrudnianie wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym, tworzeniu autorskiego programu kształcenia i materiałów dydaktycznych oraz ciągłej ewaluacji w celu podnoszenia jakości świadczonych usług.


System Bezpieczeństwa Informacji (SBI)

O nas

Nasze publikacje Publikacje naszych ekspertów

Kompetencje naszych ekspertów potwierdzają liczne publikacje.

Więcej
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".