Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Bezpieczeństwo IT

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego to jedno z największych wyzwań każdej organizacji. Składa się ono z dwóch głównych obszarów – bezpieczeństwa  procesowego oraz bezpieczeństwa technicznego.

Schemat systemu bezpieczeństwa IT

Zapytaj o ofertę

W ramach bezpieczeństwa procesowego kluczowym aspektem jest odpowiednie zarządzanie usługami IT, oparte na międzynarodowym standardzie PN-ISO/IEC 20000-1 oraz stosowanie dobrych praktyk, w tym np. wytycznych ITIL (Information Technology Infrastructure Library). W ramach bezpieczeństwa technicznego kluczowym elementem jest optymalny dobór rozwiązań technicznych oraz ciągła weryfikacja wdrożonych zabezpieczeń. Poziom bezpieczeństwa można zweryfikować poprzez audyt bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w którego zakres wchodzą testy penetracyjne sieci teleinformatycznej, aplikacji webowych oraz oprogramowania biznesowego.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zarządzania infrastrukturą IT zgodnie z zaleceniami ITIL oraz wymaganiami normy ISO/IEC 20000. Dzięki stosowaniu tych standardów zminimalizują Państwo ryzyko związane z niesprawnością lub niedostępnością systemów i usług informatycznych, mającego przełożenie na stabilność i przewidywalność prowadzonej działalności.

Wdrożenie wymagań standardu ISO/IEC 20000 może zostać zweryfikowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, czego świadectwem będzie certyfikat potwierdzający zaangażowanie organizacji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w obszarze IT.

Obszary, które reguluje ISO 20000, to w szczególności:

 • zarządzanie ciągłością działania oraz zapewnienie dostępności usług,
 • zarządzanie procesem świadczenia usług,
 • zarządzanie pojemnością i wydajnością,
 • zarządzenie bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie współpracą z użytkownikami,
 • zarządzanie incydentami oraz reagowanie na incydenty,
 • zarządzanie konfiguracją.

W ramach usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, oferujemy:

 • audyt legalności oprogramowania,
 • kontrolę kosztów usług IT,
 • audyt bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • testy penetracyjne,
 • szkolenia z zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego,
 • konsultacje obszarowe.

Etapy wdrażania Systemu ISO/IEC 20000:

 • analiza istniejącego systemu zarządzania pod kątem wymagań systemu ISO/IEC 20000,
 • szkolenia pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie wymaganej dokumentacji,
 • audyt wewnętrzny,
 • audyt certyfikacyjny (z udziałem naszego konsultanta),
 • wykonanie ewentualnych działań korygujących.

O certyfikację zgodności z ISO/IEC 20000 mogą się ubiegać:

 • organizacje biznesowe, które zamierzają świadczyć usługi IT,
 • organizacje biznesowe, które korzystają z wielu dostawców usług,
 • organizacje, które chcą się wykazać wysoką niezawodnością swoich usług,
 • organizacje, które zobowiązane są do ciągłego doskonalenia usług,
 • organizacje, dla których dział IT/usługi IT są kluczowymi elementami biznesu.

Korzyści:

 • niezawodność systemu informatycznego – duża dostępność usług IT,
 • zwiększenia satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez organizację usług,
 • zwiększenie korzyści biznesowych poprzez właściwe zarządzanie zasobami informatycznymi,
 • optymalne wykorzystanie narzędzi informatycznych (aplikacji, systemów, najnowszych technologii) oraz zasobów ludzkich,
 • wdrożenie odpowiednich procedur, zapewniających racjonalną komunikację pomiędzy jednostkami IT a biznesem.

  wstecz

-

Nasze usługi