Bezpieczeństwo IT

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego to jedno z największych wyzwań każdej organizacji. Składa się ono z dwóch głównych obszarów – bezpieczeństwa  procesowego oraz bezpieczeństwa technicznego.

Schemat systemu bezpieczeństwa IT

Zapytaj o ofertę

W ramach bezpieczeństwa procesowego kluczowym aspektem jest odpowiednie zarządzanie usługami IT, oparte na międzynarodowym standardzie PN-ISO/IEC 20000-1 oraz stosowanie dobrych praktyk, w tym np. wytycznych ITIL (Information Technology Infrastructure Library). W ramach bezpieczeństwa technicznego kluczowym elementem jest optymalny dobór rozwiązań technicznych oraz ciągła weryfikacja wdrożonych zabezpieczeń. Poziom bezpieczeństwa można zweryfikować poprzez audyt bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w którego zakres wchodzą testy penetracyjne sieci teleinformatycznej, aplikacji webowych oraz oprogramowania biznesowego.

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zarządzania infrastrukturą IT zgodnie z zaleceniami ITIL oraz wymaganiami normy ISO/IEC 20000. Dzięki stosowaniu tych standardów zminimalizują Państwo ryzyko związane z niesprawnością lub niedostępnością systemów i usług informatycznych, mającego przełożenie na stabilność i przewidywalność prowadzonej działalności.

Wdrożenie wymagań standardu ISO/IEC 20000 może zostać zweryfikowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, czego świadectwem będzie certyfikat potwierdzający zaangażowanie organizacji oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w obszarze IT.

Obszary, które reguluje ISO 20000, to w szczególności:

W ramach usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, oferujemy:

Etapy wdrażania Systemu ISO/IEC 20000:

O certyfikację zgodności z ISO/IEC 20000 mogą się ubiegać:

Korzyści:

-

Nasze usługi

Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".