Warsztaty DPIA i analiza ryzyka

Dla osób chcących posiąść wiedzę na temat wykonywania oraz implementacji oceny skutków i analizy ryzyka.

Certyfikat i wsparcie merytoryczne
po warsztatach

8 kluczowych kompetencji inspektora danych osobowych

Wzory
dokumentacji
RODO

26 VI 2024 r. - Online - od 570 zł

ZAREJESTRUJ SIĘ inne terminy

Warsztaty DPIA i analiza ryzyka

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają sposoby przeprowadzania DPIA uwzględniające wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 29, dzięki czemu będą w stanie samodzielnie przeprowadzić wskazany proces oraz należycie go udokumentować.

Proponowane warsztaty z przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych i analizy ryzyka adresowane są do osób chcących posiąść wiedzę na temat ich wykonywania oraz implementacji uzyskanych wyników.

Program

Zakres tematyczny warsztatów

900 – 915Rejestracja

915 – 930 – Rozmowa o priorytetach na szkoleniu

930– 1100MODUŁ I

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.

Badanie kontekstu przetwarzania danych.

Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko.

1100 – 1115Przerwa kawowa

1115 – 1300MODUŁ II

Co to jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)?

Wykonanie oceny skutków oraz szacowanie ryzyka.

1300 – 1330Lunch

1330 – 1530MODUŁ III

Ćwiczenia z analizy ryzyka.

Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń.

1530 – 1545Przerwa kawowa

1545 – 1645MODUŁ IV

Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem.

Konsultacje z organem nadzorczym.

1645 – 1700Wręczenie certyfikatów.

"Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni. Omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać"

Tomasz Ochocki, Koordynator zespołu merytorycznego ODO 24

Wiedza w praktyce

Zdobądź 8 nowych umiejętności IOD

 1. Znajomość najważniejszych metodyk wykonywania analizy ryzyka.
 2. Identyfikacja zasobów biorących udział w operacjach przetwarzania.
 3. Przeprowadzenie analizy ryzyka (art. 32 RODO) .
 4. Identyfikacja procesów, które wymagają DPIA.
 5. Przeprowadzenie DPIA (art. 32 RODO) .
 6. Opracowanie rekomendacji pozwalających zredukować ryzyko do akceptowalnego poziomu.
 7. Udokumentowanie procesu analizy ryzyka i DPIA zgodnie z zasadą rozliczalności.
 8. Konsultacje z organem nadzorczym w przypadku nieakceptowalnego ryzyka szczątkowego.
Prowadzący

Zespół prowadzących szkolenie

Tomasz Ochocki

Ekspert ds. ochrony danych

Przemysław Stasiak

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Program szkolenia

Oferta do wydruku

Regulamin

zarejestruj się

W ramach szkolenia otrzymasz:

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji RODO, poszkoleniowe merytoryczne wsparcie - Pomoc ODO 24, skrypt prezentacji, RODO Nawigator i Poradnik RODO oraz 90 dniowy dostęp do aplikacji Dr RODO

zarejestruj się

 Dokumentacja DPIA gratis – niska cena praktycznego szkolenia

Wzory dokumentacji pozwalającej wykazać zgodność z RODO
Zobacz pełną listę dokumentów

Opinie uczestników

Łukasz Wielgosz, Europa Systems

Uczestniczyłem w kursie zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki wiedzy, którą przekazali mi specjaliści z ODO 24, mogę z czystym sumieniem polecić firmę, jako profesjonalną.

Łukasz Wielgosz
Joanna Aksamitowska, Opus

Szkolenie spełniło wszelkie moje oczekiwania. Prowadzone było przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w przystępny sposób dzielili się wiedzą nt. ochrony danych osobowych. Teoria uzupełniona była licznymi przykładami, prowadzący w jasny sposób odpowiadali na pytania uczestników kursu. Kulturę prowadzących, sposób przekazywania wiedzy, jak również tworzenie przez nich atmosfery podczas szkoleń oceniam na najwyższym poziomie.

Joanna Aksamitowska
Cezary Pancewicz, Straż Miejska

Zaświadczam, że firma ODO 24, przeprowadziła kurs w pełnym zakresie, na wysokim poziomie, terminowo z należytą starannością.

W oparciu o wysoki standard prowadzonego kursu stwierdzam, że firma ODO 24 postrzegana jest przez Straż Miejską m.st. Warszawy jako dobry wykonawca.

Cezary Pancewicz
Mariusz Perek, Wojas

Jestem pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego kadry szkoleniowców oraz rozbudowanego programu. Godnym odnotowania jest program nauczania, który stopniowo wprowadza w coraz to bardziej zaawansowane niuanse ochrony danych osobowych. Zaczynając od podstaw prawnych a kończąc na praktycznych aspektach audytowania i pracy na dokumentach w firmie. Komplet materiałów, edytowalnych dokumentów i publikacji jakie otrzymałem ułatwią mi codzienną pracę.

Mariusz Perek

Ocena szkoleń na podstawie 1 854 ankiet

Ocena szkoleń na podstawie 1 854 ankiet

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

 96%

 97%

 94%

 98%

Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem otrzyma 100 zł upustu lub książkę “Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku” o wartości 130 zł.

DPIA i analiza ryzyka - pytania i odpowiedzi

- + Co to jest analiza ryzyka?

Analiza ryzyka to systematyczny proces oceny potencjalnych zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów organizacji. Dotyczy to wszelkich aspektów działalności – od finansowych po operacyjne, techniczne i organizacyjne. W kontekście ochrony danych osobowych analiza ryzyka obejmuje między innymi:

 • identyfikację danych osobowych: określenie, jakie dane osobowe są przetwarzane, gdzie są przechowywane, i jak są wykorzystywane;
 • ocenę zagrożeń i podatności: ustalenie, jakie zagrożenia mogą wystąpić dla danych osobowych i jakie słabe punkty mogą być wykorzystane;
 • ocenę wpływu: określenie potencjalnych skutków dla osób, których dane dotyczą, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych;
 • analizę prawdopodobieństwa: szacowanie szansy na wystąpienie każdego zidentyfikowanego ryzyka;
 • określenie środków zaradczych: planowanie działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz ograniczenie szkód w przypadku naruszenia.

- + Jak wykonać analizę ryzyka na gruncie RODO?

Przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście RODO wymaga zrozumienia procesów przetwarzania danych osobowych w danej organizacji i identyfikacji możliwych zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Proces rozpoczyna się od mapowania zasobów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych oraz procesów biznesowych, w których biorą udział. Należy następnie zidentyfikować ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne, ocenić ich prawdopodobieństwo oraz potencjalny wpływ. Organizacja musi określić, czy ryzyko jest na tyle niskie, że można je zaakceptować, czy też wymaga podjęcia działań zaradczych. W sytuacji wysokiego ryzyka konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jego zredukowania. Należy opracować plan postępowania z ryzykiem, wdrożyć wymagane środki bezpieczeństwa i udokumentować podjęte kroki. Na zakończenie procesu ważne jest regularne monitorowanie i aktualizowanie analizy ryzyka, aby dostosować się do ewentualnych nowych zagrożeń lub zmian w procesach przetwarzania danych.

- + Jak często powinienem przeprowadzać analizę ryzyka zgodnie z RODO?

Analiza ryzyka powinna być przeprowadzana regularnie, niemniej nie ma konkretnego harmonogramu, który określa, jak często należy przeprowadzać analizy ryzyka, ponieważ będzie to zależało od specyfiki organizacji, rodzajów danych, które przetwarza i sektora, w którym działa.

Dobre praktyki sugerują, że analizy ryzyka powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku lub częściej w zależności od specyfiki działalności. Ważne jest przy tym, aby przeprowadzać analizę ryzyka również wtedy, gdy następują istotne zmiany w organizacji, takie jak wprowadzenie nowych systemów, zmiana procesów przetwarzania danych, wprowadzenie nowych produktów lub usług, które mogą mieć wpływ na dane osobowe, lub w przypadku wystąpienia incydentu związanego z ochroną danych.

Wszystko to powinno być częścią ciągłego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Szkolimy online

26 VI 2024 r.

zarejestruj się

10 VII 2024 r.

zarejestruj się

24 VII 2024 r.

zarejestruj się

7 VIII 2024 r.

zarejestruj się

11 IX 2024 r.

zarejestruj się

25 IX 2024 r.

zarejestruj się

Szkolimy w Warszawie

26 VI 2024 r.

zarejestruj się

10 VII 2024 r.

zarejestruj się

24 VII 2024 r.

zarejestruj się

7 VIII 2024 r.

zarejestruj się

11 IX 2024 r.

zarejestruj się

25 IX 2024 r.

zarejestruj się

Nie pasuje Ci termin szkolenia?

Powiedz nam o tym. Znajdziemy rozwiązanie.

Dominik Kantorowicz

Dominik Kantorowicz

Koordynator ds. szkoleń

Zadzwoń: +48 690 004 852,

Napisz: szkolenia@odo24.pl

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>