Zgodność z ustawą DODO

Jak stosować i utrzymać zgodność z DODO i RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO) to drugi – oprócz RODO – filar krajowego systemu ochrony danych osobowych.

Ustanawia ona zasady przetwarzania danych w celach związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem popełnianiu, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także wykonywaniem tymczasowego aresztowania, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Pomożemy osiągnąć zgodność z ustawą DODO dzięki:

Zapytaj o ofertę

Do stosowania postanowień ustawy DODO zobowiązane są podmioty związane z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania lub bezpieczeństwem publicznym, takie jak sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Straż Marszałkowska, Straż Miejska, Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, urzędy morskie, urzędy żeglugi śródlądowej, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przewoźnicy lotniczy, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych.

Ustawa DODO zobowiązuje wskazane organizacje m.in. do:

Pamiętamy, że funkcjonują Państwo w ramach dwóch reżimów prawnych w obszarze ochrony danych osobowych – ustawy DODO i RODO. Dlatego jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w dostosowaniu tej części Państwa organizacji, która podlega RODO (m.in. rekrutacja, zatrudnienie, sprawy administracyjne).

W zakresie zgodności z RODO proponujemy:

-

Nasze usługi


Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl


DODO komentarz

Do każdego szkolenia
oferujemy komentarz
do ustawy DODO zawierający
praktyczne wzory dokumentów.


O książce
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".