Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Przygotowanie do kontroli UODO
szkolenia zamknięte dla pracowników

Szkolenie zamknięte przygotowanie do kontroli UODO

Przepisy RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przyznają Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. To, jak Państwa organizacja wypadnie podczas kontroli w dużej mierze zależy również od pracowników. Stąd tak istotne jest odpowiednie przygotowanie ich na taką ewentualność.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Dzięki szkoleniu Państwa personel będzie miał świadomość jak może wyglądać kontrola Prezesa UODO oraz jakich informacji mogą żądać od nich kontrolerzy. W trakcie szkolenia zostaną również przypomniane najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych i zasady wiążące się z ich przetwarzaniem.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Przeszkolone osoby:

 • mają świadomość czym są dane osobowe i w jaki sposób je chronić,
 • mają świadomość jak funkcjonuje system ochrony danych osobowych w organizacji,
 • posiadają niezbędną wiedzę, jak zachować się podczas kontroli,
 • wiedzą na co będą zwracać uwagę kontrolerzy i jakich informacji mogą żądać.

Bazowy harmonogram szkolenia - przygotowanie do kontroli UODO

Przetwarzanie danych osobowych:

 • najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • gdzie szukać informacji na temat przetwarzania danych w organizacji,
 • na jakiej podstawie pracownik może przetwarzać dane osobowe i skąd wynika ich zakres.

Kontrola – podstawowe informacje

 • jaka jest relacja między przepisami o kontroli w RODO a przepisami prawa przedsiębiorców,
 • jakie są tryby kontroli, czy kontrola może być niezapowiedziana,
 • przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola,

Przygotowanie do kontroli

 • jak przygotować organizację do zapowiedzianej kontroli,
 • zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli,
 • jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych przygotować na kontrolę.

Przebieg kontroli

 • jakich informacji na przykładzie konkretnych działów funkcjonujących w organizacji może żądać kontroler od poszczególnych pracowników (wykazanie stosowania zasady rozliczalności),
 • jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury),
 • weryfikacja systemów IT,
 • forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

Obszar Kontroli

 • do jakich pomieszczeń może mieć dostęp kontroler,
 • obszary wyłączone spod kontroli.
 • jakie są obowiązki kontrolowanego i co grozi za ich nieprzestrzeganie,
 • praktyczne wskazówki do zastosowania przy stanowisku pracy – bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie haseł, podstawowe zabezpieczenia i polityki związane z przetwarzaniem danych (w tym polityka czystego biurka, ekranu, retencji danych itp.).

4 dniowy Kurs IOD
-

Nasze szkolenia