Przygotowanie do kontroli UODO
szkolenia zamknięte

Szkolenie zamknięte przygotowanie do kontroli UODO

Przepisy RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przyznają Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. To, jak Państwa organizacja wypadnie podczas kontroli w dużej mierze zależy również od pracowników. Stąd tak istotne jest odpowiednie przygotowanie ich na taką ewentualność.

zamów ofertę

Dzięki szkoleniu Państwa personel będzie miał świadomość jak może wyglądać kontrola Prezesa UODO oraz jakich informacji mogą żądać od nich kontrolerzy. W trakcie szkolenia zostaną również przypomniane najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych i zasady wiążące się z ich przetwarzaniem.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Przeszkolone osoby:

 • mają świadomość czym są dane osobowe i w jaki sposób je chronić,
 • mają świadomość jak funkcjonuje system ochrony danych osobowych w organizacji,
 • posiadają niezbędną wiedzę, jak zachować się podczas kontroli,
 • wiedzą na co będą zwracać uwagę kontrolerzy i jakich informacji mogą żądać.

Bazowy harmonogram szkolenia - przygotowanie do kontroli UODO

Przetwarzanie danych osobowych:

 • najważniejsze pojęcia w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • gdzie szukać informacji na temat przetwarzania danych w organizacji,
 • na jakiej podstawie pracownik może przetwarzać dane osobowe i skąd wynika ich zakres.

Kontrola – podstawowe informacje

 • jaka jest relacja między przepisami o kontroli w RODO a przepisami prawa przedsiębiorców,
 • jakie są tryby kontroli, czy kontrola może być niezapowiedziana,
 • przez kogo i jak długo może być prowadzona kontrola,

Przygotowanie do kontroli

 • jak przygotować organizację do zapowiedzianej kontroli,
 • zorganizowanie zasobów niezbędnych w trakcie kontroli,
 • jakie procedury dokumentacji systemu ochrony danych osobowych przygotować na kontrolę.

Przebieg kontroli

 • jakich informacji na przykładzie konkretnych działów funkcjonujących w organizacji może żądać kontroler od poszczególnych pracowników (wykazanie stosowania zasady rozliczalności),
 • jakich dokumentów poza procedurami w zakresie ochrony danych osobowych może żądać kontroler w ramach funkcjonowania danego działu (formularze, szablony, wewnętrzne procedury),
 • weryfikacja systemów IT,
 • forma zakończenia kontroli i ewentualne zgłoszenie zastrzeżeń przez kontrolowanego.

Obszar Kontroli

 • do jakich pomieszczeń może mieć dostęp kontroler,
 • obszary wyłączone spod kontroli.
 • jakie są obowiązki kontrolowanego i co grozi za ich nieprzestrzeganie,
 • praktyczne wskazówki do zastosowania przy stanowisku pracy – bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie haseł, podstawowe zabezpieczenia i polityki związane z przetwarzaniem danych (w tym polityka czystego biurka, ekranu, retencji danych itp.).

4 dniowy Kurs IOD
-

Nasze szkolenia

Dla inspektorów (otwarte)

Dla pracowników (zamknięte)

Dla pracowników (e-learning)