Przygotowanie do kontroli UODO
szkolenia zamknięte dla pracowników

Szkolenie zamknięte przygotowanie do kontroli UODO

Przepisy RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych przyznają Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. To, jak Państwa organizacja wypadnie podczas kontroli w dużej mierze zależy również od pracowników. Stąd tak istotne jest odpowiednie przygotowanie ich na taką ewentualność.

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Dzięki szkoleniu Państwa personel będzie miał świadomość jak może wyglądać kontrola Prezesa UODO oraz jakich informacji mogą żądać od nich kontrolerzy. W trakcie szkolenia zostaną również przypomniane najważniejsze pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych i zasady wiążące się z ich przetwarzaniem.

Należy pamiętać, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych. Regularne szkolenia w znaczący sposób minimalizują ryzyko błędów, jakie mogą popełnić pracownicy, tym samym narażając organizację na poważne konsekwencje, w tym bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

Przeszkolone osoby:

Bazowy harmonogram szkolenia - przygotowanie do kontroli UODO

Przetwarzanie danych osobowych:

Kontrola – podstawowe informacje

Przygotowanie do kontroli

Przebieg kontroli

Obszar Kontroli


4 dniowy Kurs IOD
Agata Kłodzińska Prowadzący
Adw. Agata Kłodzińska

Ekspert ds. ochrony danych. Swoje zainteresowania koncentruje na obszarze prawa nowych technologii, które łączy z ochroną danych osobowych poprzez wykonywanie zadań inspektora ochrony danych na rzecz (między innymi) klientów z branży IT.
więcej

W ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, szkoleń i bieżącą obsługą prawną. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współautorka poradnika: Jak przygotować się do kontroli.

Barbara Matasek Prowadzący
Barbara Matasek

Ekspert ds. ochrony danych, Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.
więcej

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: Jak przygotować się do kontroli.


Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl