• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych to pojęcie nieprecyzyjne – nazywamy tak różne dokumenty. Wyjaśniamy, jakie rodzaje oświadczeń są potrzebne.

Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych najczęściej nazywamy dokument, w którym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych. Dokument taki jest szczególnie potrzebny administratorowi, gdy nie ma innych podstaw prawnych przetwarzania danych, takich jak umowa, szczegółowy przepis prawa, sprawowanie władzy publicznej czy realizacja prawnie uzasadnionego interesu.

Aby odebrana zgoda stanowiła ważną podstawę prawną, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych musi przede wszystkim wskazywać konkretne (a nie ogólnie sformułowane) cele przetwarzania i spełniać warunek dobrowolności – a więc musimy mieć możliwość wycofać ją w dowolnym momencie, bez negatywnych konsekwencji jak np. rozwiązanie naszej umowy z administratorem.

Inny rodzaj oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, o którego podpisanie możemy zostać poproszeni, to zgoda na profilowanie lub dokładniej – zgoda na podleganie decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jest to dokument, który może występować m.in. przy automatycznej weryfikacji naszej wiarygodności, programach lojalnościowych lub rekrutacji, w której o przejściu etapu decyduje system, który sprawdza wyniki testu. Zanim podpiszemy taki rodzaj oświadczenia, powinniśmy być poinformowani o zasadach, na jakich system będzie podejmował decyzje, a także o prawie do uzyskania interwencji ludzkiej i o możliwości zakwestionowania decyzji.

Coraz bardziej popularnym rodzajem oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych stają się wyskakujące komunikaty na stronach internetowych – mogą to być zarówno same informacje o przetwarzaniu, jak i prośba o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookieKonieczność zamykania wyskakujących okienek częściej postrzegamy jako uciążliwą niż przydatną dla naszej prywatności. Tym niemniej, obowiązek stosowania takich rozwiązań może nałożyć na administratorów rozporządzenie ePrivacy, nad którym prace wciąż trwają. 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych może też oznaczać złożenie podpisu na znak, że zapoznaliśmy się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. Zdarza się to coraz częściej przy podpisywaniu umów z usługodawcami – jesteśmy proszeni o wypełnienie kilku załączników, w tym oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowychZłożenie takiego oświadczenia nie oznacza wyrażenia zgody. Jeśli nasze dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem (np. bez podstawy prawnej, w zbyt szerokim zakresie, zbyt długo lub zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym), to sam fakt podpisania przez nas klauzuli informacyjnej nie powoduje zgodności i nie zwalnia administratora z odpowiedzialności.