• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Zmiany w ochronie danych osobowych
po 25 maja 2018 r.

25 maja 2018 r. przyniósł istotne zmiany w ochronie danych osobowych, powiązane one były z początkiem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które to jest nazywane także europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Należy wskazać, że wśród najważniejszych zmian w ochronie danych osobowych znalazło się wprowadzenie proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych. Powyższe oznacza, że administrator danych musi podejmować wszelkie środki, których celem miałoby być zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przedstawiona zmiana w ochronie danych osobowych jest powiązana z wprowadzoną zasadą rozliczalności, która wymaga od administratora danych, żeby ten posiadał dowody na zgodność przetwarzania przez niego danych osobowych.

Można zauważyć, że zmiany w ochronie danych osobowych spowodowały także znaczne rozszerzonego obowiązku informacyjnego. Wcześniej często zawierał się on w kilku zdaniach. Natomiast po ostatnich zmianach w ochronie danych osobowych obowiązki informacyjne nie rzadko zajmują ponad stronę. Można się spotkać także z sytuacjami, gdy wspomniany obowiązek informacyjny jest zawierany w polityce ochrony danych osobowych.

Należy jednak wskazać, że wśród zmian w ochronie danych osobowych najczęściej wspomina się o wprowadzeniu wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które mogą sięgać nawet 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa nawet w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Przedstawione zmiany w ochronie danych osobowych miały na celu zapewnienie w wyższym stopniu ochrony danych osobowych podmiotu danych. Natomiast dla administratorów wspomniane zmiany w ochronie danych osobowych oznaczają potrzebę czasochłonnego dostosowania do RODO procesów, w których przetwarzane są dane osobowe.