• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Zgody na przetwarzanie danych,
czy aby na pewno potrzebne?

Można wskazać, że obecnie zgody na przetwarzanie danych osobowych są zbierane w bardzo dużej ilości. Skala zjawiska zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych jest bardzo duża, skutkiem tego to właśnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest najczęściej wykorzystywaną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych. Należy jednak wskazać, że w wielu przypadkach zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest po prostu zbędne. 

Można wskazać, że zgody na przetwarzanie danych osobowych są zbędne między innymi w sytuacji przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do realizacji umowy, gdyż w takiej sytuacja to właśnie zawarta umowa jest podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto nie ma potrzeby zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji prowadzenia marketingu bezpośredniego, gdyż w takim przypadku prowadzenie marketingu produktów własnych administratora danych stanowi jego uzasadniony interes, który to jest także podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że na podstawie ustaw szczegółowych (ustawa – prawo telekomunikacyjne oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) administrator danych musi posiadać zgody na prowadzenie marketingu drogą mailową lub telefoniczną. Jednak nie są to zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jedynie na poszczególne kanały komunikacji z osobą fizyczną, do której jest kierowany marketing.

Należy także zauważyć, że bardzo często zgody na przetwarzanie danych osobowych są wykorzystywane w procesie rekrutacji pracowników. Natomiast w procesie rekrutacji pracowników podstawami do przetwarzania danych osobowych są czynności zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu Pracy).

Natomiast zbieranie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest zasadne jedynie w przypadku przetwarzania danych nadmiarowych, czyli takich które nie zostały wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy. Można wskazać, że danymi nadmiarowymi w procesie rekrutacji będzie zdjęcie pracownika lub informacja o przynależności do partii politycznych.