• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Zbiór danych osobowych
– czym on właściwie jest?

25 maja przyniósł wiele zmian w ochronie danych osobowych, stąd początek stosowania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) bardzo często określa się rewolucją w ochronie danych osobowych. Wspomniane zmiany dotyczyły także sposobu prowadzenia zbiorów danych osobowych.

Należy wskazać, że wystarczającym kryterium do kwalifikacji danego zestawu danych jako zbioru danych osobowych jest jego uporządkowanie, a w związku z tym możliwość sprawnego odnalezienia danych osobowych w analizowanym zestawie. Można wskazać, że w praktyce możliwość wyszukania informacji w oparciu o kryterium osobowe lub nieosobowe będzie przesądzać o tym, że analizowany zestaw danych nosi znamiona uporządkowania, a tym samym może to być zbiór danych osobowych.

Ze zbiorami danych osobowych spotykamy się bardzo często. Można wskazać, że przykładowo idą do lekarza w recepcji spotkamy się z rejestrem pacjentów, który jest zbiorem danych osobowych. Nie powinno budzić wątpliwości, że jako zbiór danych osobowych zakwalifikujemy także rejestr kontrahentów spółki. Ponadto rejestr PESEL to także zbiór danych osobowych.

Można wskazać, że zbiór danych osobowych jest podstawowym elementem, którego zabezpieczeniem będziemy musieli się zająć tworząc system ochrony danych osobowych w naszej organizacji. Powyższe wynika z faktu, że zbiór danych osobowych, ze względu na bardzo dużą ilość danych osobowych w nim zawartą, a także ich uporządkowanie, jest najbardziej newralgicznym elementem sytemu ochrony danych osobowych.