• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Zasady przetwarzania danych osobowych

Początek stosowania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), przypadający na dzień 25 maja 2018 r., stanowi niejako rewolucję w ochronie danych osobowych. U podstaw wspomnianej rewolucji znalazły się zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO.  

Wspomniane zasady przetwarzania danych osobowych określają w jaki sposób mają być przetwarzane osobowe, a także jakie obowiązki ma administrator danych.

Wśród zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w RODO można wymienić:

  • zasadę przejrzystości, rzetelności i legalności,
  • zasadę celowości,
  • zasadę minimalizacji danych,
  • zasadę prawidłowości danych,
  • zasadę ograniczenia przechowywania danych,
  • zasadę integralności i poufności,
  • zasadę rozliczalności.

Powyższe zasady przetwarzania danych osobowych wskazują m.in., że administrator może przetwarzać dane osobowe tylko w przypadku, jeśli ma do tego podstawę prawną. Ponadto zasady przetwarzania danych osobowych wskazują, że przetwarzanie danych osobowych musi się dokonywać w konkretnie określonym celu. Dodatkowo na podstawie przytoczonych zasad przetwarzania danych osobowych administrator może zbierać dane osobowe jedynie w zakresie, który jest konieczny do realizacji celu przetwarzania danych. Należy także wskazać, że zasady przetwarzania danych osobowych stanowią, że administrator nie może przetwarzać danych osobowych w nieskończoność, gdyż powinien usuwać dane osobowe, gdy osiągnie on wcześniej założony cel.

Należy wskazać, że ewentualne naruszenie przedstawionych zasad przetwarzania danych osobowych zostało w RODO powiązane z możliwością nałożenia kar, które mogą sięgać nawet 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa nawet w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.