• Zadzwoń 22 740 99 00
 • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
 • Zamów ofertę
 •  
Gratis
Logo ODO 24

Żądanie usunięcia danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych w RODO zostało ubrane w ramy prawne prawa do bycia zapomnianym. Prawo to znajduje swoje źródło w potrzebie usunięcia naszych danych z Internetu wtedy, kiedy nie chcemy już się nimi dzielić. Jednym z jego prekursorów był Austriak Max Schrems, który jako student prawa złożył skargę na jeden z największych portali społecznościowych, który jego zdaniem w ogóle nie stosował europejskich zasad ochrony danych.

Efektem tej skargi było uznanie prawa do bycia zapomnianym (a więc żądania usunięcia danych osobowych) w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-362/14), jeszcze przed przyjęciem projektu RODO.

Złożenie żądania usunięcia danych osobowych nie zawsze jest zasadne. Na przykład gdy prawdopodobnie przegramy sprawę sądową, nie możemy zażądać od sądu usunięcia naszych danych przed wydaniem wyroku. Dlatego RODO przewiduje, że żądanie usunięcia danych osobowych staje się naszym prawem dopiero, gdy spełnimy jeden z poniższych warunków:

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do osiągnięcia celów, w jakich je przetwarzał.
 • Nasze dane były przetwarzane wyłącznie w oparciu o naszą zgodę, którą wycofaliśmy.
 • Skutecznie skorzystaliśmy z prawa do sprzeciwu (art. 21 RODO).
 • Nasze dane nie były przetwarzane zgodnie z prawem (administrator naruszył jedną z zasad przetwarzania danych z art. 5 RODO).
 • Obowiązek usunięcia danych nakłada szczególny przepis prawa.
 • Nasze dane były przetwarzane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego (a więc na przykład są to dane związane z naszym kontem na portalu społecznościowym).

Mimo spełnienia tych warunków, administrator może odmówić realizacji żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:

 • Dane osobowe są mu niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji (a więc na przykład – do dostępu do informacji publicznej czy wyników badań naukowych).
 • Dane osobowe są mu niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (np. do prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej).
 • Dane osobowe są mu niezbędne z perspektywy interesu publicznego dla ochrony zdrowia publicznego.
 • Dane osobowe są niezbędne do przetwarzania danych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO (do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych).
 • Dane osobowe są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. ustalenie okoliczności wypadku i dochodzenie odszkodowania).