• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną jest jednym z możliwych sposobów na legalizację procesu przetwarzania danych osobowych. Można w tym miejscu wskazać, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być podstawą do przetwarzania tak zwykłych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak i danych osobowych szczególnych kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Należy zauważyć, że RODO formułuje konkretne wymagania względem sposobu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami RODO sposób wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma gwarantować, że omawiana zgoda będzie dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna. Ponadto można zauważyć, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego osoby fizycznej. Należy jednak wskazać, że RODO formułuje inne wymagania dla wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych i tych szczególnych kategorii.

Ponadto należy zaznaczyć, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być obiektywnie dobrowolne, dlatego niezgodne z przepisami RODO jest uzależnianie realizacji umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli samo przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy.

Niezwykle istotny jest fakt, że zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO każda osoba, która wcześniej wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może ją w każdym momencie wycofać. Ponadto zgodnie z przytoczonym wcześniej przepisem RODO wycofanie zgody powinno być tak samo łatwe jak wcześniejsze wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawiona możliwość wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną czyni omawianą podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych niezwykle słabą, gdyż może ona zostać w każdej chwili wycofana i w takim przypadku administrator danych powinien zaprzestać przetwarzania danych osobowych takiej osoby.