• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Wrażliwe dane osobowe

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych nie operuje pojęciem wrażliwych danych osobowych, wyróżniając zamiast tego trzy rodzaje danych osobowych: dane „zwykłe”, dane szczególnej kategorii,  dane o wyrokach skazujących, czynach zabronionych i powiązanych środkach bezpieczeństwa.

Dane „zwykłe” to po prostu dane osobowe, które nie należą do żadnej z pozostałych dwóch kategorii.

Dane szczególnej kategorii (a więc szczególnie wrażliwe dane osobowe) to dane odpowiadające na pytanie, o naszą rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, o wyznanie lub światopogląd, o zdrowie i seksualność, o członkostwo w związkach zawodowych, jak również geny, czy pozwalające na jednoznaczną identyfikację w oparciu o cechy fizyczne, fizjologiczne czy behawioralne (biometria).

Dane o wyrokach skazujących, czynach zabronionych i powiązanych środkach bezpieczeństwa to informacje o tym, czy osoba była obiektem postępowania karnego lub w sprawach o wykroczenia, popełniła takie czyny, otrzymała wyrok lub czy zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze czy zabezpieczające (np. areszt, zakaz zbliżania się do danej osoby itd.)

Wrażliwe dane osobowe to nie tylko dane osobowe powyższych dwóch kategorii. Grupa Robocza Art. 29 używa w swoich wytycznych także sformułowania „dane o charakterze wysoce osobistym”, sugerując, że wrażliwymi danymi osobowymi mogą być także dane „zwykłe” w rozumieniu RODO. Przykładowo, dane pozwalające na skorzystanie z naszej karty płatniczej to z pewnością wrażliwe dane osobowe, nawet jeśli stanowią dane „zwykłe” w rozumieniu RODO.

RODO rozróżnia jednak dodatkowe kategorie danych osobowych po to, aby wrażliwe dane osobowe nie mogły być przetwarzane zbyt łatwo. Ustanawia dla nich odrębne podstawy prawne: do przetwarzania danych szczególnej kategorii nie wystarczy nie tylko uzasadniony interes, ale nawet umowa – osoba, której dane dotyczą musi wyrazić zgodę (w przypadku danych o wyrokach skazujących i czynach zabronionych nawet to nie jest dozwolone) lub potrzebna jest szczególna podstawa prawna (najczęściej konkretny przepis ustawowy). Dzięki temu, szczególnie wrażliwe dane osobowe są pod większą kontrolą osoby, której dotyczą.