• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Wniosek o udostępnienie danych
ze zbioru danych osobowych

Wniosek o udostepnienie danych ze zbioru danych osobowych jest stosunkowo prosty do obsługi, jeśli ktoś zwróci się, abyśmy udostępnili mu jego własne danych, realizując prawo dostępu lub prawo do przenoszenia danych.  

W razie wpływu takiego wniosku, powinniśmy: 

  1. Zweryfikować tożsamość tej osoby (aby w wyniku błędu nie udostępnić danych osobie nieupoważnionej). 
  2. Odszukać wszystkie dane dotyczące konkretnej osoby – zidentyfikować w jakich celach i w jakim zakresie są przetwarzane. 
  3. Sprawdzić, czy mamy obowiązek udostępnić dane osobowe w świetle art. 15 ust. 3 i art. 20 RODO. 
  4. Terminowo zrealizować żądanie lub udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Odpowiedzi powinniśmy udzielić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (w wyjątkowych sytuacjach można przedłużyć termin o dalsze dwa miesiące, wyjaśniając przyczyny opóźnienia). 

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych jest bardziej skomplikowany do obsługi, gdy dotyczy danych innej osoby. Co do zasady, nie mamy prawa otrzymać danych innej osoby. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których taka wiedza jest prawnie uzasadniona. Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ma prawo złożyć na przykład osoba, która padła ofiarą kradzieży w miejscu publicznym. Podobnie w przypadku innych spornych sytuacji, jak bójka czy stłuczka. Dzięki udostępnieniu nagrań z monitoringu – a więc także wizerunku uczestników zajścia – mamy możliwość chronić swoje uzasadnione interesy.

Podobnym przypadkiem będzie wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych użytkowników strony internetowej – np. służącej do wystawiania komentarzy osobom świadczącym usługi czy opiekę. W swoim orzecznictwie, dawny Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (aktualnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), regularnie nakazywał udostępnianie danych osób, które zamieszczały zniesławiające komentarze – jeśli treść wpisu i wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wskazywały na niezbędność uzyskania takich danych do podjęcia kroków prawnych (np. wytoczenia powództwa).

Jeśli więc wniosek udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dotyczy innej osobyto sprawdzenie, czy mamy obowiązek udostępnić dane osobowe wymaga najczęściej także odpowiedzi na pytanie, czy udostępnienie będzie niezbędne do ochrony żywotnych interesów innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) lub będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku danych szczególnej kategorii, podstawą udostępnienia może być art. 9 ust. 2 lit. f RODO (niezbędność do dochodzenia rozszczeń).