• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Wdrożenie normy ISO 27001

Norma ISO/IEC 27001 to stosowany powszechnie na świecie standard w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, który określa wymogi, ocenia i weryfikuje działania organizacji w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji. Jej wdrożenie wiąże się z dogłębną analizą możliwych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych ze strony czynnika ludzkiego, struktury organizacyjnej, procedur biznesowych i stosowanej technologii oraz wprowadzeniem odpowiednich zabezpieczeń. W efekcie tych działań w organizacji powstaje system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), dzięki któremu możliwe jest identyfikowanie zagrożeń oraz ich eliminowanie na bieżąco.

W pierwszym etapie wdrażania normy ISO/IEC 27001 przeprowadzany jest w organizacji wstępny audyt. Zespół odpowiedzialny za stworzenie SZBI sprawdza, w jakim stopniu rozwiązania już stosowane przez organizację spełniają wymagania normy ISO/IEC 27001 oraz respektują przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Następne etapy to inwentaryzacja i analiza aktywów oraz wyznaczenie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, analiza ryzyka i opracowanie zabezpieczeń, opracowanie oraz wdrożenie dokumentacji SZBI, właściwej dla danej organizacji oraz szkolenia pracowników, w tym audytorów wewnętrznych. Końcowym etapem jest audyt powdrożeniowy, w którym oceniana jest zgodność podjętych działań i zabezpieczeń z normą ISO/IEC 27001 i przygotowanie organizacji do ostatecznego audytu certyfikującego. Wdrożenie normy i uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001 zobowiązuje organizację do stałego przeglądu i doskonalenia wprowadzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pod kątem potencjalnych nowych zagrożeń i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe.

Wdrożenie normy i uzyskanie certyfikatu ISO/IEC 27001 przede wszystkim ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochronę danych według światowych standardów i zgodnie z przepisami prawnymi, obowiązującymi dla danej organizacji, ale może także zapewnić korzyści biznesowe i wizerunkowe, budując zaufanie i wiarygodność wśród klientów, interesariuszy i partnerów biznesowych, a także lepszą pozycję organizacji na przykład w procedurach przetargowych. Współpraca z organizacją posiadającą certyfikat zgodny z normą ISO/IEC 27001 daje gwarancję bezpieczeństwa informacji.