• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Usunięcie danych osobowych
na gruncie RODO

25 maja 2018 r. przyniósł rewolucję w ochronie danych osobowych, związana ona była z początkiem stosowania RODO. Jedną z nowości, którą wprowadziło RODO jest prawo do usunięcia danych osobowych, zwane także prawem do bycia zapomnianym. Prawo do usunięcia danych osobowych funkcjonuje w oparciu o art. 17 RODO, zgodnie z tym przepisem osoba fizyczna ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki tego dokonać.

Należy jednak usunięcie danych osobowych nie zawsze będzie możliwe, a to z powodu wprowadzenia w RODO wielu włączeń. Można wskazać, że usunięcie danych osobowych nie będzie możliwe w sytuacji przetwarzania danych osobowych przez administratora w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), która nadal trwa. Ponadto usunięcie danych osobowych nie zostanie zrealizowane jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto do usunięcia danych osobowych nie będzie zobowiązany administrator, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Można wskazać, że usunięcie danych osobowych będzie możliwe w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych był uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto usunięcia danych osobowych można dochodzić, jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Dodatkowo usunięcie danych osobowych będzie możliwe, jeśli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.