• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Ustawa o ochronie danych osobowych
z 10 maja 2018 r.

25 maja 2018 r. przyniósł wiele zmian w ochronie danych osobowych, związane one były z początkiem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Przed 25 maja 2018 r. problematyka ochrony danych osobowych była regulowana poprzez ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wspomniany akt prawny był implementacją rozwiązań zawartych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Natomiast po 25 maja wspomniana ustawa została uchylona przez przytoczoną ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Należy wskazać, że główną różnicą pomiędzy ustawami o ochronie danych osobowych z 1997 r. i 2018 r. jest to, że wcześniejsza ustawa była podstawową regulacją odnośnie problematyki ochrony danych osobowych. Natomiast obecna ustawa o ochronie danych osobowych jedynie uzupełnia i dookreśla postanowienia RODO. Dlatego obecnie, szukając regulacji odnośnie ochrony danych osobowych, w pierwszej kolejności należy sięgać właśnie do tekstu unijnego rozporządzenia, a dopiero później do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Odnosząc się do zakresu obecnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych można wskazać, że reguluje ona kwestie:

  • podmiotów publicznych obowiązanych do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz trybu zawiadamiania o jego wyznaczeniu,
  • warunków i trybu akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych,
  • trybu zatwierdzenia kodeksów postępowania,
  • organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych,
  • prowadzenia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.