• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Udostępnienie danych osobowych,
a powierzenie danych osobowych?

Udostępnienie danych osobowych jest jedną z operacji wykonywanych na danych osobowych w ramach ich przetwarzania, stanowi o tym bezpośrednio art. 4 pkt 2 RODO, w treści którego zawarto definicję przetwarzania danych. Należy wskazać, że udostępnienie danych osobowych stanowi przekazanie danych osobowych poza daną organizację.

Należy jednak wskazać, że w przypadku przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi,  nie będzie dochodziło do udostępnienia danych osobowych, jeśli podmiot przekazujący dane nadal będzie decydował o sposobie i celach przetwarzania przekazanych danych osobowych. W takim przypadku dojdzie do powierzenia, a nie udostępnienia danych osobowych. Ponadto w takim przypadku będzie istniała potrzeba zawarcia odpowiedniej umowy powierzenia pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.

Należy zaznaczyć, że na skutek udostępnienia danych osobowych, a więc przekazania określonych informacji do innego podmiotu, administrator nie ma kontroli nad przetwarzaniem tych danych, a więc nie decyduje o sposobie i celach przetwarzania przekazanych danych osobowych przez podmiot, który otrzymał wspomniane dane. Można wskazać, że administrator danych, aby udostępnić dane osobowe innemu podmiotowi musi mieć ku temu określone podstawy. Podstawami do udostępnienia danych osobowych przez administratora może być zawarta umowa lub obowiązek, mający swoje źródło w przepisach obowiązującego prawa.

Należy wskazać, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych także podmiot, którego dane są przetwarzane przez administratora danych, może się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych. Wspomniane udostępnienie danych osobowych może być realizowane tak w procedurze dostępu do danych (art. 15 ust. 1 RODO), jak i uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).