• Zadzwoń 22 740 99 00
 • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
 • Zamów ofertę
 •  
Gratis
Logo ODO 24

Studia podyplomowe
– ochrona danych osobowych

W ramach studiów podyplomowych, ochrona danych osobowych – w związku z wejściem w życie RODO – stała się bardziej popularnym kierunkiem. Studia podyplomowe z ochrony danych osobowych trwają zwykle rok i zajmują od 100 do 200 godzin czasu. W jaki sposób przygotować się do pracy w ochronie danych osobowych, aby wykorzystać ten czas najlepiej? 

W ramach przygotowania lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych, studia podyplomowe z ochrony danych osobowych powinny zapewnić nabycie umiejętności w zakresie:

 • Doradzania administratorowi, a więc odpowiedzi na konkretne, często skomplikowane pytania dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Audytowania zgodności, a wiec oceny, czy i w jakim zakresie organizacja spełnia wymogi RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i powiązanych aktów prawnych. Do osiągnięcia zgodności niezbędne jest nie tylko dostosowanie obszaru formalnoprawnego, ale także obszaru bezpieczeństwa informacji, m.in. pod kątem wdrożenia art. 24, 32 i 35 RODO, a także zdolności do realizacji praw osób, których dane dotyczą – studia podyplomowe z ochrony danych osobowych powinny zapewniać podejście interdyscyplinarne.
 • Wydawania rekomendacji poaudytowych, dzięki których realizacji administrator osiągnie zgodność z wymogami prawa.
 • Dokonywania analizy ryzyka i DPIA.
 • Dostosowania dokumentacji (polityk i procedur ochrony danych).
 • Dostosowania procesów przetwarzania danych (m.in. stosowanych klauzul i umów).
 • Dostosowania zasobów przetwarzających dane osobowe (organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa).
 • Pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i osób, których dane dotyczą – także w zakresie obrony interesów klienta oraz zawiadamiania i zarządzania naruszeniem ochrony danych osobowych.

Rozważając studia podyplomowe z ochrony danych osobowych, warto zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę potrzebuję pod kątem planowanego rodzaju zatrudnienia. Studia podyplomowe znacznie zwiększają poziom wiedzy teoretycznej – jeśli ją już posiadasz, to wystarczające mogą okazać się znacznie krótsze i znacznie bardziej nastawione na praktykę kursy czy szkolenia dla inspektora ochrony danych.