• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. przyniósł istotne zmiany w ochronie danych osobowych, powiązane one były z początkiem stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które to jest nazywane także rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zastąpiło wcześniej obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wspomniana ustawa była implementacją rozwiązań zawartych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Należy wskazać, że unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w znacznej mierze nie wprowadzało rewolucyjnych zmian w stosunku do uregulowań ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Dlatego bardzo często rozporządzenie o ochronie danych osobowych określa się raczej mianem ewolucji w podejściu do zagadnienia ochrony danych osobowych, a nie wcześniej wspomnianej rewolucji. Oczywiście w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych wprowadzono pewne nowości, wśród których można wymienić proaktywne podejście do ochrony danych osobowych, czy wprowadzenie możliwości skierowania wniosku o ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Wśród zmian wprowadzonych przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych najczęściej wspomina się o wprowadzeniu wysokich kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które mogą sięgać nawet 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa nawet w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Należy wskazać, że wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych miało na celu wzmocnienie praw podmiotu danych, czyli osoby fizycznej, a w efekcie tego podwyższenie poziomu ochrony danych osobowych.