• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Przetwarzanie danych osobowych
– zgoda jako podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Prawidłowo wyrażona zgoda na podstawie RODO powinna spełniać szereg warunków i rodzi konsekwencje, których warto być świadomym, zanim odejdziemy od innych podstaw prawnych przetwarzania (np. umów, regulaminów, obowiązków prawnych, uzasadnionych interesów).

W art. 4 pkt. 11 RODO czytamy, że jako podstawa przetwarzania danych osobowych, zgoda powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna, a także dokonywana jako oświadczenie lub wyraźne działanie. Warunki wyrażenia zgody określa z kolei art. 7 RODO, który wskazuje, że wyrażenie zgody ma wykazać administrator, zgoda musi być jasno oddzielona od innych kwestii objętych oświadczeniem lub umową, a osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać.

Bardzo ważny test ustanawia art. 7 ust. 4 RODO: każe on sprawdzić, czy gdy ma miejsce przetwarzanie danych osobowych, zgoda jest niezbędna do wykonania umowy i świadczenia usługi. Jeśli tak, to trudno mówić o dobrowolności, a przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na zgodzie, ale stanowi czynność niezbędną do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Grupa Robocza Art. 29 wydała wytyczne dotyczące zgody, w których wyjaśniła, na czym dokładnie polegają powyższe wymogi. W wytycznych czytamy na przykład, że przy przetwarzaniu danych osobowych, zgoda nie powinna być podstawą prawną pracodawcy w odniesieniu do danych pracowników. Występuje bowiem brak równowagi sił, a pracodawcy będzie bardzo trudno wykazać, że zbierając zgodę, nie wywiera na pracowniku żadnej presji.