• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Przetwarzanie
danych osobowych w cv

Przetwarzanie danych osobowych w cv odbywa się na podstawie kilku podstaw prawnych. Należy jednak wskazać, że co do zasady przetwarzanie danych osobowych w cv, a także w całym procesie rekrutacji pracowników, odbywa się co do zasady na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejną możliwą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w cv są czynności zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W kontekście wymienionych podstaw prawnych należy wskazać, że stanowią one podstawę przetwarzania danych osobowych w cv w ściśle określonym zakresie, który jest wyznaczany poprzez art. 221 Kodeksu Pracy, który wskazuje jakie dane osobowe pracodawca może pobierać i przetwarzać w procesie rekrutacji, a potem także w czasie zatrudnienia.

Należy jednak wskazać, że przetwarzanie danych osobowych w cv w zakresie szerszym, niż wskazanym w art. 221 Kodeksu Pracy nie może odbywać się na podstawie wcześniej wymienionych podstaw prawnych, a więc czynności zmierzających do zawarcia umowy lub obowiązku prawnego. W takiej sytuacja przetwarzanie danych osobowych w cv, w szerszym zakresie niż wskazanym przez art. 221 Kodeksu Pracy, będzie odbywać się na podstawie zgody osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Można wskazać, że danymi osobowymi, które będą mogły być przetwarzane tylko na podstawie zgody są między innymi wizerunek kandydata do pracy, informacje o przynależności do partii politycznych, czy preferencjach seksualnych.

Możliwe jest także oparcie przetwarzania danych osobowych w cv oraz całego procesu rekrutacji jedynie na podstawie zgody osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Należy także wskazać, że w takim przypadku nie ma potrzeby zawierania w treści dokumentów aplikacyjnych literalnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w cv. Powyższe wynika z faktu, że z istoty przesłania dokumentów aplikacyjnych wynika domniemanie, że przesyłamy swoje dane osobowe z jasnym zamiarem udziału w rekrutacji prowadzonej przez danego pracodawcę, który staje się administratorem, a więc tym samym wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w cv przez wspomnianego pracodawcę.