• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Przetwarzanie danych osobowych
na gruncie RODO

W przepisach RODO wprost została zawarta definicja przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z nią przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Jak łatwo można zauważyć, na gruncie RODO definicja przetwarzania danych osobowych została ujęta bardzo szeroko. Natomiast sam fakt przetwarzania danych osobowych obliguje administratora danych do realizacji obowiązku informacyjnego względem podmiotu danych. Istotą realizacji wspomnianego obowiązku informacyjnego jest zapewnienie osobie fizycznej przejrzystości procesu przetwarzania danych osobowych przez administratora danych. Należy wskazać, że informacje, jakie mają być przekazywane odnośnie przetwarzania danych osobowych zostały wprost wskazane w przepisach art. 13 oraz art. 14 RODO.

Jedną z najważniejszych zmian w ochronie danych osobowych jest wprowadzenie proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych. Powyższe oznacza, że administrator danych musi podejmować wszelkie środki, których celem miałoby być zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.

Należy wskazać, że wśród ostatnich zmian w ochronie danych osobowych niezwykle istotne jest wprowadzenie wysokich kar za przetwarzanie danych osobowych sprzeczne z postanowieniami RODO. Wspomniane kary za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych mogą sięgać nawet 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa nawet 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.