• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych jest ciekawym uzupełnieniem prawa dostępu do danych – daje nam nowe możliwości w cyfrowym świecie. Jakie? Wyjaśniamy poniżej.

Prawo do przenoszenia danych to uzupełnienie prawa do uzyskania kopii danych osobowych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RODO. Prawo do przenoszenia danych dotyczy danych, które: sami dostarczyliśmy dane osobowe administratorowi, dane te przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (a więc najczęściej – cyfrowy), nasze dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody lub umowy.

Po pierwsze, prawo do przenoszenia danych ma więc zastosowanie do tylko danych, które były zbierane od nas, a więc na przykład danych, które przekazaliśmy na formularzu, wysyłając dane wiadomością e-mail lub uzupełniając na stronie internetowej.

Po drugie, prawo do przenoszenia danych dotyczy informacji, które administrator przetwarza w formie zautomatyzowanej, a więc nie będą to dane zapisane na nośnikach papierowych.

Po trzecie, wymóg przetwarzania na podstawie zgody lub umowy oznacza, że do zastosowania prawa do przenoszenia danych nie wystarczy, aby przetwarzanie odbywało się w celu spełnienia obowiązku prawnego lub realizacji uzasadnionych interesów administratora. Co więcej, prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tzn. w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej. Jest to swoisty wentyl bezpieczeństwa, mający chronić urzędy przed nadmiarem wniosków w zakresie realizacji praw wynikających z RODO.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, administrator ma obowiązek dostarczyć dane osobowe nam, a jeśli jest to technicznie możliwe – także innemu administratorowi, którego wskażemy. Mamy także prawo przesłać kopię naszych danych sami, bez przeszkód ze strony administratora (a więc bez np. powoływania się na prawa do formularzy, na których dane dostarczyliśmy).

Realizując nasze prawo do przenoszenia danych, administrator powinien pamiętać, że sposób realizacji nie powinien niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych – a więc na przykład razem z naszymi danymi, nie powinno się udostępniać danych innych osób.

Nazwa prawa do przenoszenia danych wzięła się właśnie od możliwości przekazania ich innemu administratorowi. W praktyce, prawo to przyda się nam np. gdy posiadaliśmy konto z długą historią naszych relacji z administratorem, chcemy udostępnić swoją dokumentację medyczną, czy też zmienić usługodawcę dostarczającego odtwarzacz muzyki, przenosząc do niego swoje dotychczasowe listy odtwarzania.