• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Praca – ochrona danych osobowych

Pracę w ochronie danych osobowych polecamy przede wszystkim osobom, które dostrzegają wyzwania dla ochrony naszej prywatności i informacji – zwłaszcza w zmieniającym się i coraz bardziej zautomatyzowanym świecie.

Stanowiska wiążące się z pracą w ochronie danych osobowych to przede wszystkim inspektor ochrony danych, ale także osoba zarządzająca środowiskiem informatycznym, kontrolą dostępu czy też po prostu: bezpieczeństwem zasobów informacyjnych organizacji.

Od pracy związanej z ochroną danych osobowych należy odróżnić obowiązki pozostałych pracowników, w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych. 

Przykładowo, pracownik działu kadr, który umieszcza ogłoszenie o pracę na stronie internetowej, często w praktyce decyduje o tym, jaki ostatecznie kształt przyjmie klauzula informacyjna, wymagana przez RODO. Jest on jednak właścicielem procesu – a więc osobą realizującą zasady ochrony danych, a nie pracownikiem lub konsultantem zatrudnionym do monitorowania zgodności z RODO i wydawania odpowiednich rekomendacji. 

Praca w ochronie danych osobowych – konsultanta, audytora, inspektora ochrony danych, niezależnie, czy w ramach organizacji, czy z ramienia firmy doradczej – może obejmować następujące obowiązki:

  • Ocenę zgodności z przepisami o ochronie danych, a także ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń. 
  • Identyfikację słabych punktów, luk i zagrożeń, które mogą powodować naruszenia. 
  • Wydawanie rekomendacji mających na celu osiągnięcie zgodności. 
  • Wyjaśnienia, w jaki sposób wdrożyć rekomendacje, a także przygotowanie proponowanych rozwiązań, w tym procedur, polityk oraz wzorów klauzul i postanowień umownych. 
  • Monitorowanie wdrożenia rekomendacji. 
  • Przeprowadzanie szkoleń i prowadzanie działań zwiększających świadomość personelu w zakresie zagrożeń i wymagań związanych z ochroną danych. 

Praca w ochronie danych osobowych nie oznacza pełnej odpowiedzialności z każdy z tych obszarów – zakres obowiązków wynika z umowy łączącej Cię z organizacją. Przed podpisaniem umowy, powinieneś zebrać podstawowe informacje o organizacji i oszacować, ile czasu zajmie Ci realizacja podstawowych obowiązków. Aby przygotować się do ich pełnienia lub doskonalić umiejętności zawodowe, warto rozważyć uczestnictwo w kursie lub szkoleniu dla inspektorów ochrony danych.