• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Polityka ochrony
danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych, a właściwie polityka przetwarzania danych osobowych, zwana także potocznie polityką prywatności, jest dokumentem, w którym administrator danych wskazuje cel, podstawy prawne oraz zakres przetwarzania danych osobowych. Ponadto w polityce ochrony danych osobowych zawiera się informacje o podmiotach, którym dane mogą być udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Należy wskazać, że polityka ochrony danych osobowych powinna być dokumentem jawnym i ogólnodostępnym, a więc będzie udostępniony każdej zainteresowanej osobie, w tym także osobom, których danych administrator jeszcze nie przetwarza. Można zauważyć, że powszechną praktyką jest umieszczanie polityki ochrony danych osobowych na stronie internetowej administratora danych. Ponadto bardzo często w polityce ochrony danych osobowych zamieszcza się odnośniki do formularzy, za pomocą którego można zwrócić się do administratora danych o konkretne informacje odnośnie procesu przetwarzania przez niego danych osobowych czy też wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Należy wskazać, że polityka ochrony danych osobowych powinna być dokumentem jawnym i ogólnodostępnym, a więc będzie udostępniony każdej zainteresowanej osobie, w tym także osobom, których danych administrator jeszcze nie przetwarza. Można zauważyć, że powszechną praktyką jest umieszczanie polityki ochrony danych osobowych na stronie internetowej administratora danych. Ponadto bardzo często w polityce ochrony danych osobowych zamieszcza się odnośniki do formularzy, za pomocą którego można zwrócić się do administratora danych o konkretne informacje odnośnie procesu przetwarzania przez niego danych osobowych czy też wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania danych osobowych.