• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Kategorie
danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Na gruncie przywołanego aktu prawnego możemy wyróżnić dwie kategorie danych osobowych: zwykłe dane osobowe oraz dane osobowe szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe).

Przedstawione rozróżnienie ma istotne skutki w zakresie wykorzystywanych środków technicznych oraz organizacyjnych przy przetwarzaniu konkretnych kategorii danych osobowych, gdyż zakwalifikowanie danych osobowych jako danych wrażliwych skutkuje znaczącym podniesieniem wymagań w zakresie ochrony takich danych.

Podział danych na dwie kategorie danych osobowych ma także wpływ na możliwe do wykorzystania podstawy prawne do przetwarzania tych danych. W przypadku zakwalifikowania danych do danych wrażliwych (szczególnej kategorii danych osobowych) skutkuje tym, że takie dane osobowe nie będą mogły być przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 lit. b RODO), a także na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 lit f RODO).

Problem kategorii danych osobowych pojawia się także w kontekście rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, gdzie należy zawrzeć opis kategorii danych osobowych. Natomiast sam obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych przez administratora danych wynika z art. 30 RODO. Jednak należy wskazać, że we wspomnianym rejestrze nie wystarczy nanieść informację, czy dany wpis dotyczy danych zwykłych czy szczególnych kategorii danych osobowych. Wspomniany opis kategorii danych osobowych w rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych wymaga wskazania rodzaju przetwarzanych danych osobowych.