• Zadzwoń 22 740 99 00
 • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
 • Zamów ofertę
 •  
Gratis
Logo ODO 24

Inspektor ochrony danych – szkolenie

Zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO, kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony danych osobowych powinny być decydującym kryterium przy wyborze inspektora ochrony danych. Szkolenie powinno odzwierciedlać potrzebę przygotowania do wypełniania każdego z obowiązków inspektora ochrony danych. Szkolenia oferują zróżnicowany zakres materiału i poziom merytoryczny – wyjaśniamy, na co zwracać uwagę przy wyborze.

Istnieje szereg zadań, które zgodnie z art. 39 RODO powinien wypełniać inspektor ochrony danych. Szkolenie powinno zapewnić mu umiejętności pozwalające:

 • Udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO, a także doradzać administratorowi z własnej inicjatywy.
 • Monitorować zgodność swojej organizacji z RODO, przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur – w szczególności poprzez przeprowadzanie audytów.
 • Skutecznie zwiększać świadomość i umiejętnie szkolić personel z zasad ochrony danych – tak, aby każdy wiedział, jak postępować z danymi osobowymi przy wypełnianiu codziennych obowiązków.
 • Udzielać zaleceń i monitorować wykonanie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
 • Współpracować i pełnić funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Uwzględniać przy wypełnianiu swoich obowiązków ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Aby zrealizować wszystkie te elementy, warto zweryfikować program kursu, listę omawianych zagadnień, a także narzędzia, jakie otrzyma uczestnik kursu dla inspektora ochrony danych. Szkolenie w wersji kompleksowej powinno objąć zatem następujące obszary:

 • Przekrojowe zaznajomienie z obowiązkami wynikającymi z RODO.

Dobre szkolenie zaspokaja potrzeby uczestników, a więc pozwala uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania pojawiające się w organizacji.

 • Uzyskanie umiejętności i narzędzi do przeprowadzania audytu.

Audytowanie, a więc ocenianie stopnia zgodności organizacji z wymogami RODO, to podstawowa umiejętność inspektora ochrony danych. Szkolenie, pozostaje jedynie na poziomie teorii, nie przygotuje nas do wyzwań pojawiających się przy zbieraniu informacji i wydawaniu rekomendacji.

 • Znajomość metody dokonywania DPIA oraz analizy ryzyka.

Aby monitorować wykonanie DPIA i uwzględniać ryzyko, IOD sam powinien wiedzieć, jak dokonać oceny skutków dla ochrony danych i identyfikować luki bezpieczeństwa, mogące powodować naruszenia.

 • Znajomość sposobów wdrożenia rekomendacji.

IOD nie tylko powinien wiedzieć, jak przygotować raport z audytu i wydać rekomendacje, ale także jak je zrealizować. W innym razie, nie będzie w stanie odpowiednio doradzać administratorowi i jego pracownikom.