• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, będący polskim organem nadzorczym w zakresie realizacji zasad ochrony danych osobowych zastał zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., zadania Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostały przejęte przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych funkcjonował od 1997 r. , czyli momentu wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Należy w tym miejscu wskazać, że zmiany w zakresie polskiego organu nadzorczego nie ograniczyły się tylko do zmiany jego nazwy. Nowy organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych posiada szersze kompetencje w stosunku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Wśród nich można wymienić między innymi możliwość nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów RODO, które mogą sięgać nawet 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa nawet  wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Można zauważyć, że działalność następcy prawnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych obecnie nie ogranicza się jedynie do przeprowadzania kontroli. Następca Generalnego Inspektora Ochrony Danych wydawać będzie rekomendacje dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, które wskazywać będą na określone środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych.

Należy także wskazać, że sama zmiana nazwy polskiego organu nadzorczego, czyli wcześniej funkcjonującego Generalnego Inspektora Ochrony Danych, w głównej mierze była spowodowana wprowadzeniem na gruncie RODO funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). W efekcie tego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mógłby być postrzegany jako zwierzchnik IOD-a. Dlatego, żeby podkreślić niezależność tego podmiotu, postanowiono zmienić nazwę polskiego organu nadzorczego z Generalnego Inspektora Ochrony Danych na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.