• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Europejskie rozporządzenie
o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. jest stosowane europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jego właściwa nazwa to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Należy wskazać, europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych stanowi niejako rewolucję w podejściu do zagadnienia ochrony danych osobowych.

Można wskazać, że europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zastąpiło wcześniej obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wspomniany akt prawny do dnia 24 maja 2018 r. był podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę ochrony danych osobowych. Jednak od 25 maja 2018 r. to właśnie europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych jest podstawową regulacją w zakresie ochrony danych osobowych. Natomiast obecna ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.  jedynie uzupełnia i dookreśla postanowienia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Wśród wspomnianych zmian można wspomnieć o zastąpieniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji funkcją Inspektora Ochrony Danych. Należy wskazać, że zmiany w obrębie przytoczonego stanowiska nie ograniczyły się do jego nazwy, gdyż wzmocniono jego niezależność, a także istotnie poszerzono jego kompetencje. Ponadto na gruncie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wprowadzono proaktywne podejście do ochrony danych osobowych. Oznacza to, że obecnie administrator danych ma obowiązek z własnej inicjatywy podejmować przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarza. Ponadto europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło istotne sankcje (w tym kary finansowe sięgające nawet 20 mln euro), za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, które zawarto w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.