• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Dane personalne
czy należy je chronić?

Dane personalne, częściej nazywane danymi osobowymi, są informacjami o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Natomiast możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną będzie taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, między innymi na podstawie takich identyfikatorów jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, czy też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dane personalne są one rozumiane bardzo szeroko i wiele informacji, które początkowo byśmy nie zakwalifikowali jako danych personalnych, w określonych sytuacjach mogą właśnie nimi być. Powyższe związane jest z faktem, że określona informacja w pewnych sytuacjach może być zakwalifikowana jako dane personalne, a w innych okolicznościach taka sama informacja nie będzie już danymi personalnymi. W związku z tym każdorazowej kwalifikacji analizowanych informacji jako danych personalnych należy dokonywać w kontekście konkretnej osoby, która jest posiadaczem wspomnianych informacji.

Problem kwalifikacji konkretnej informacji jako danej personalnej łatwo zobrazować na przykładzie numeru ID, który często jest nadawany różnym klientom np. odbiorcom energii elektrycznej. W takim przypadku dla osoby, która ma dostęp do bazy danych, w której zawarto dany numer ID i przypisane do niego informacje o konkretniej osobie, które to pozwalają na identyfikację tego klienta, wspomniany numer ID zostanie zakwalifikowany jako dane personalne. Natomiast dla innej osoby, który potencjalnie może znaleźć taki numer ID na ulicy i nie będzie ona miała możliwości dostępu do wspomnianej wcześniej bazy danych, taki numer ID nie będzie danymi personalnymi.

Należy ponadto wskazać, że obowiązek ochrony danych personalnych, zwanych także danymi osobowymi, wynika wprost z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), które w Polsce jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r. i jest podstawową regulacją w zakresie ochrony danych personalnych. Dlatego odpowiadając na pytanie z tytułu, tak należy ochronić dane personalne, a ewentualne zaniedbania w ich ochronie wiążą się z groźbą nałożenia wielomilionowych kar, które zostały wprowadzone przez RODO.