• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Dane osobowe – definicja

Jaka jest definicja danych osobowych? Kiedy nasze dane osobowe podlegają ochronie prawnej? Poniżej odpowiadamy na te pytania i wyjaśniamy, jakie zagadnienia leżą poza zakresem regulacji europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe – definicja tego pojęcia nie zawsze wyjaśnia, co nimi jest.

Wiele osób uważa na przykład, że służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, czy też numer rejestracyjny firmowego samochodu nie są danymi osobowymi – ponieważ nie są to dane prywatne (dotyczące życia osobistego), ale niejako narzucone i przydzielone nam z zewnątrz.

Przykładowo, przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczyła się sprawa osoby, która wychowywała się we francuskich domach dziecka i nie miała okazji poznać swoich rodziców. Gdy dorosła, chciała dowiedzieć się więcej o swoich korzeniach. Udało się jej uzyskać jedynie informacje zanonimizowane, a więc takie, które z jednej strony powiedziały jej dużo o pochodzeniu, ale z drugiej strony – nie pozwoliły jej zidentyfikować członków swojej rodziny. Nie były to więc dane osobowe – definicja nie obejmuje bowiem danych poddanych anonimizacji. Trybunał przychylił się do stanowiska Francji, która chroniła dane osobowe rodziców, dla których gwarancja anonimowości była jedną z zachęt, aby przyjąć dziecko na świat i nie rozważać możliwości aborcji.

Wyżej wymieniona definicja danych osobowych oznacza, że RODO ma zastosowanie do informacji, które można przypisać konkretnej osobie, a więc, zgodnie z motywem 26 preambuły tego aktu, istnieją rozsądne, prawdopodobne sposoby, aby ustalić, kogo takie informacje dotyczą. Nawet jeśli ustalimy, że mamy do czynienia z danymi osobowymi, RODO nie ma zastosowania do danych przetwarzanych w celach wyłącznie osobistych lub domowych, lub w ramach działań nieobjętych prawem Unii Europejskiej (np. bezpieczeństwo narodowe państw członkowskich, dane dotyczące osób znajdujących się poza Unią Europejską, i przetwarzane przez podmioty niemające jednostek organizacyjnych w Unii Europejskiej).

Brak zastosowania RODO nie oznacza, że nie są już chronione dane osobowe – definicja takich danych występuje także w ramach prawa do prywatności czy dóbr osobistych, których ochrony możemy dochodzić przed sądem nawet, jeśli dotyczą spraw o charakterze czysto osobistym, lub jeśli z innych powodów RODO nie ma zastosowania.