• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Co to jest norma ISO 27001

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma regulująca i oceniająca standardy oraz procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Każda organizacja – niezależnie od  jej wielkości i rodzaju prowadzonej działalności, która wdroży taki system i uzyska certyfikat ISO/IEC 27001, otrzymuje tym samym potwierdzenie, że bezpieczeństwo  przechowywanych i przetwarzanych w niej danych jest na najwyższym poziomie.

Przede wszystkim, oznacza to minimalizację ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania określonych dla danej organizacji przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, ale jest to także budowanie dobrej marki wśród klientów i partnerów biznesowych. Skuteczna ochrona danych i przejrzyste procedury ich przetwarzania niewątpliwie zwiększają wiarygodność danej organizacji i budują jej potencjał biznesowy.

Międzynarodowa norma ISO/IEC 27001 precyzyjnie reguluje kwestie bezpieczeństwa informacji pod kątem poufności, integralności i dostępności. Zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001 certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI (ang. Information Security Management System – ISMS) dotyczy osób, procesów, infrastruktury i systemów informatycznych funkcjonujących w organizacji. Dzięki sprawdzonym, zweryfikowanym procedurom postępowania zawartym w normie ISO/IEC 27001 znacząco maleje ryzyko, że osoba niepowołana, nielegalnie i bez pozwolenia, uzyska dostęp do określonych danych.

Norma ISO/IEC 27001 nie tylko określa wymogi dotyczące  wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale także jego utrzymania i stałego doskonalenia. Jej istotnym elementem są procedury związane z zarządzaniem ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.  Wdrażane regulacje i zalecenia mogą mieć zastosowanie w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży. Norma ISO/IEC 27001 jest powszechnie stosowana na całym świecie.