• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Cele przetwarzania
danych osobowych a RODO

Początek stosowania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) przyniósł rewolucję w ochronie danych osobowych. Wspomniane rozporządzenie wymaga od administratorów danyc, aby w procesie przetwarzania danych zostały jasno określone cele przetwarzania danych osobowych. Obowiązek wskazywania celów przetwarzania danych osobowych jest realizacją zasady celowości, która stanowi jedną z zasad przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO. Zgodnie ze wspomnianą zasadą dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie w oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Należy wskazać, że  cele przetwarzania danych osobowych powinny zostać określone nie później niż w momencie ich zbierania. Obowiązek oznaczenia celu przetwarzania danych osobowych jest równoznaczny z zakazem zbierania danych osobowych „na zapas” dla przyszłych, nieoznaczonych jeszcze celów.

Ponadto w świetle art. 6 ust. 4 RODO przetwarzanie danych w innym celu niż cel, w którym zostały one zebrane, może odbywać się jedynie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub prawa Unii, czy prawa państwa członkowskiego, które stanowi niezbędny i proporcjonalny środek służący zagwarantowaniu celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 RODO.

Można wskazać, że na etapie pozyskiwania danych może zostać określone kilka celów przetwarzania danych osobowych.

Przykładem takiej sytuacji jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży, gdzie klientowi wystawia się fakturę VAT. W takim przypadku cele przetwarzania danych osobowych będą obejmować: wykonania umowy, ewentualną obronę przed roszczeniami czy też dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, a także realizację obowiązków z gruntu prawa podatkowego.