• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Bezpieczeństwo
danych

Zapewnienie bezpieczeństwa danych jest bezsprzecznie jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi wiele współczesnych organizacji. Obecnie żyjemy i funkcjonujemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie informacja stała się walutą i środkiem płatniczym. Posiadanie konkretnej informacji może czasami decydować o sukcesie lub porażce rynkowej. Dlatego tak istotne jest dzisiaj bezpieczeństwo danych, czy informacji. Celem bezpieczeństwa danych jest ochrona posiadanych danych, a przede wszystkim uniemożliwienie ich bezprawnego lub sprzecznego z interesem danej organizacji wykorzystania.

Bezpieczeństwo danych zyskuje szczególnie na znaczeniu w dobie funkcjonowania podmiotów, specjalizujących się w pozyskiwaniu na zlecenie istotnych informacji, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia pozycji rynkowej zleceniodawcy lub też osłabienia pozycji rynkowej jego konkurenta.

Należy wskazać, że zapewnianie bezpieczeństwa danych jest niezwykle złożonym procesem, który obejmuje wiele pod obszarów, wśród których można wymieć ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, ochronę danych osobowych, czy także ochronę informacji niejawnych

Dla bezpieczeństwa danych niezwykle ważne jest kompleksowe spojrzenie na problematykę ochrony danych w danej organizacji. Bardzo dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych jest fragmentaryzacja omawianej problematyki na przedstawione wcześniej obszary, obejmujące różne rodzaje danych. Dlatego należy wskazać, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych możliwe jest tylko poprzez stworzenie spójnego systemu ochrony danych.

Ponadto należy wskazać, że bezpieczeństwo danych można zapewnić poprzez właściwe powiązanie ze sobą środków technicznych, które obejmują bariery techniczne, właściwe urządzenia, a także oprogramowanie oraz organizacyjnych, wśród których można wymienić ludzi czy odpowiednie procedury postępowania.