• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Aktualna ustawa o ochronie danych osobowych – co zmieniła w ochronie danych osobowych?

25 maja 2018 r. przyniósł rewolucję w ochronie danych osobowych, związana ona były z początkiem stosowania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO,) a także wejściem w życie aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., która to zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r.

Należy tutaj wskazać, że ustawa z 1997 r. była implementacją rozwiązań zawartych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.  

Zasadniczą różnicą pomiędzy aktualną ustawą o ochronie danych osobowych, a tą z 1997 r. jest fakt, że wcześniejsza ustawa była podstawową regulacją odnośnie zasad ochrony danych osobowych. Natomiast aktualna ustawa o ochronie danych osobowych jedynie uzupełnia i dookreśla postanowienia RODO.

W związku z powyższym obecnie, budując system ochrony danych osobowych w swojej organizacji, w pierwszej kolejności należy sięgać do tekstu RODO, natomiast aktualna ustawa o ochronie danych osobowych jest stosowana jedynie pomocniczo.

Można wskazać, że zakres aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych obejmuje m.in. następujące kwestie:

  • podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadamiania o jego wyznaczeniu, 
  • warunki i tryb akredytacji podmiotu uprawnionego do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, 
  • tryb zatwierdzenia kodeksów postępowania, 
  • organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych, 
  • prowadzenie postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 
  • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.