DODO Nawigator
tekst i praktyczne odesłania

DODO Nawigator to użyteczny przewodnik po ustawie ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej drugim – po RODO – filarem krajowego systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki powiązaniu motywów preambuły oraz przepisów Dyrektywy 2016/680 z poszczególnymi artykułami Ustawy DODO czytelnik DODO Nawigatora będzie w stanie zrozumieć intencje ustawodawcy oraz właściwie interpretować i stosować postanowienia ustawy.

Numery artykułów i motywów są linkami, które przenoszą do wybranego fragmentu tekstu. Aby wrócić do poprzedniego miejsca wystarczy skorzystać ze skrótu klawiaturowego: Alt + strzałka w lewo.

Pobierz PDF

Publikacja zawiera:

W mapie praktycznych aspektów znalazły się
m.in. zagadnienia dotyczące:

 • administratora,
 • ewidencjonowania czynności przetwarzania,
 • informowania o naruszeniach ochrony danych,
 • inspektor ochrony danych,
 • oceny skutków dla ochrony danych,
 • organu nadzorczego,
 • podmiotu przetwarzającego (procesora),
 • podstaw prawnych przetwarzania,
 • praw osób, których dane dotyczą,
 • data protection by design & by default,

 • profilowania,
 • przekazywania danych osobowych innym organom,
  państwu trzeciemu i organizacji międzynarodowej,
 • pseudonimizacji,
 • rozróżnienia danych osobowych,
 • weryfikacji danych osobowych,
 • współadministratorów,
 • wykazu kategorii czynności przetwarzania.

Autorzy opracowania:

Piotr Liwszic – ekspert ds. ochrony danych. Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem do przenoszenia danych oraz oceną skutków przetwarzania. W ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Piotr Liwszic

Adw. dr Paweł Mielniczek – prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii. Jego rozprawa doktorska nosi nazwę "Współczesna treść prawa człowieka do prywatności w prawie międzynarodowym publicznym" i obejmuje zagadnienia ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w organizacjach międzynarodowych, dużej instytucji finansowej, biurze GIODO, UOKiK oraz kancelarii prawnej. Jest też odpowiedzialny za przygotowanie szkoleń, publikacji i materiałów edukacyjnych. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, the University of Manchester i the University of Florida.

Adw. dr Paweł Mielniczek

Tomasz Ochocki – kierownik zespołu merytorycznego. Absolwent Akademii Obrony Narodowej, specjalista ds. zarządzania kryzysowego. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Agata Kłodzińska

Adw. Łukasz Pociecha – ekspert ds. ochrony danych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2. Audytor wiodący (ISO/IEC 27001).

Piotr Liwszic

Opracowanie powstało przy współpracy

Fundacja Wiedza To Bezpieczeństwo powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji, łączących wiedzę, pasję i doświadczenie z różnych dyscyplin – m.in. prawa, informatyki, zarządzania.


Nasze publikacje Publikacje naszych ekspertów

Kompetencje naszych ekspertów potwierdzają liczne publikacje.

Więcej

Zapisz się na biuletyn

 • Najważniejsze informacje
 • Nowości, narzędzia, gratisy
 • Raz w miesiącu

Zapisz się

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".