Poradniki i przewodniki RODO

Poradniki i przewodniki RODO

Przewodnik DODO

DODO Nawigator

DODO Nawigator to użyteczny przewodnik po ustawie ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej drugim – po RODO – filarem krajowego systemu ochrony danych osobowych.

Dzięki powiązaniu motywów preambuły oraz przepisów Dyrektywy 2016/680 z poszczególnymi artykułami Ustawy DODO czytelnik DODO Nawigatora będzie w stanie zrozumieć intencje ustawodawcy oraz właściwie interpretować i stosować postanowienia ustawy.

Przewodnik DODO zawiera:

  • tekst ustawy z 14 grudnia o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  • treść dyrektywy 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,
  • powiązania pomiędzy Ustawą DODO a Dyrektywą 2016/680 (interaktywne).

Dowiedz się o szkoleniu DODO       Pobierz przewodnik

Zobacz także

Przewodnik RODO

RODO Nawigator

Opracowanie, w którym treść RODO oraz polskiej ustawy wzbogaciliśmy o wykaz oficjalnych wytycznych oraz mapę praktycznych aspektów RODO.

Więcej

Poradnik dla pracowników

Zasady bezpiecznej pracy zdalnej

Poradnik ułatwia pracownikom identyfikację zagrożeń związanych z cyberatakami oraz wskazuje podstawowe sposoby na ich zapobieganie.

Dowiedz się więcej Pobierz

Poradnik dla pracowników

Zasady ochrony danych osobowych

Poradnik jest syntezą najważniejszych pojęć z zakresu ochrony danych, prostych zasad i zrozumiałych instrukcji. Doskonałe uzupełnia szkolenia.

Dowiedz się więcej Pobierz

Poradnik dla przedsiębiorców

Jak przygotować się do kontroli

Poznaj zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia zgodności procesów przetwarzania z RODO i pomyślnego przejścia ewentualnej kontroli.

Dowiedz się więcej Pobierz

Poradnik dla przedsiębiorców

Jak przetwarzać dane osobowe

W przystępnej formie udzielamy przedsiębiorcom podstawowych informacji o stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej Pobierz

Szkolenie DODO od podstaw

Szkolenie dla osób, które chcą poznać obowiązki, jakie stawia przed nimi ustawa DODO.

Zobacz więcej