Jak przygotować się do kontroli
RODO poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik

Pobierz poradnik autorstwa zespołu prawników i inżyniera ds. bezpieczeństwa informacji. Mają oni na swoim koncie nie tylko udział w kontrolach organu nadzorczego, lecz także kilkadziesiąt przeprowadzonych audytów, kilkanaście projektów wdrożenia RODO w organizacjach z różnych branż.

Pobierz

Poradnik powstał na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów oraz najnowszych przepisów, wytycznych i instrukcji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uwzględnia fundamentalne zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia zgodności procesów przetwarzania z RODO i… pomyślnego przejścia (ewentualnej) kontroli UODO.

Poradnik (w wersji drukowanej) otrzymacie Państwo GRATIS będąc uczestnikiem szkoleń: Akredytowany kurs IOD, DPIA i analiza ryzyka, DODO od podstaw, Kontrola UODO, Monitorowanie zgodności, RODO w HR, RODO w IT, RODO od podstaw.

Dowiesz się m.in.:

Oglądaj nas na Wdrożyłeś czy przypudrowałeś

Pierwsza część naszego poradnika poświęcona jest najważniejszym kwestiom związanym z kontrolą, druga – kluczowym procesom przetwarzania danych w organizacji (kolejno: rekrutacji, zatrudnieniu, marketingowi, sprzedaży usług/produktów, współpracy z kontrahentami), a trzecia dotyczy najważniejszych zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i fizycznych, które co do zasady każda organizacja powinna zaimplementować, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym.

Autorzy poradnika

Damian Gąska – audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zajmuje się weryfikacją infrastruktury informatycznej, wykonuje testy i audyty bezpieczeństwa, tworzy procedury oraz dokumentacje. Przeprowadza analizy incydentów naruszenia bezpieczeństwa usług i procesów biznesowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Damian Gąska
Agata Kłodzińska – aplikant adwokacki. Swoje zainteresowania koncentruje na prawie nowych technologii i prawie medycznym, w szczególności w kontekście zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. w ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, prowadzeniem projektów wdrożeniowych, tworzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz doradztwem prawnym. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).
Agata Kłodzińska
Barbara Matasek – doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.
Barbara Matasek

Zachęcamy również do lektury: