Jak przygotować się do kontroli
RODO poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik

Pobierz poradnik autorstwa zespołu prawników i inżyniera ds. bezpieczeństwa informacji. Mają oni na swoim koncie nie tylko udział w kontrolach organu nadzorczego, lecz także kilkadziesiąt przeprowadzonych audytów, kilkanaście projektów wdrożenia RODO w organizacjach z różnych branż.

Pobierz

Poradnik powstał na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów oraz najnowszych przepisów, wytycznych i instrukcji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uwzględnia fundamentalne zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia zgodności procesów przetwarzania z RODO i… pomyślnego przejścia (ewentualnej) kontroli UODO.

Poradnik (w wersji drukowanej) otrzymacie Państwo GRATIS będąc uczestnikiem szkoleń: Akredytowany kurs IOD, DPIA i analiza ryzyka, DODO od podstaw, Kontrola UODO, Monitorowanie zgodności, RODO w HR, RODO w IT, RODO od podstaw.

Dowiesz się m.in.:

Oglądaj nas na Wdrożyłeś czy przypudrowałeś

Pierwsza część naszego poradnika poświęcona jest najważniejszym kwestiom związanym z kontrolą, druga – kluczowym procesom przetwarzania danych w organizacji (kolejno: rekrutacji, zatrudnieniu, marketingowi, sprzedaży usług/produktów, współpracy z kontrahentami), a trzecia dotyczy najważniejszych zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i fizycznych, które co do zasady każda organizacja powinna zaimplementować, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym.

Autorzy poradnika

Damian Gąska – audytor i konsultant w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zajmuje się weryfikacją infrastruktury informatycznej, wykonuje testy i audyty bezpieczeństwa, tworzy procedury oraz dokumentacje. Przeprowadza analizy incydentów naruszenia bezpieczeństwa usług i procesów biznesowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie usług w chmurze obliczeniowej (ISO/IEC 27017) oraz zarządzaniu ryzykiem (ISO 31000). Posiada certyfikat „Bezpieczeństwo sieci komputerowych”. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).

Damian Gąska
Agata Kłodzińska – aplikant adwokacki. Swoje zainteresowania koncentruje na prawie nowych technologii i prawie medycznym, w szczególności w kontekście zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. w ODO 24 zajmuje się przeprowadzaniem audytów, prowadzeniem projektów wdrożeniowych, tworzeniem dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych oraz doradztwem prawnym. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001).
Agata Kłodzińska
Barbara Matasek – doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.
Barbara Matasek

Zachęcamy również do lektury:

Nasze publikacje Publikacje naszych ekspertów

Kompetencje naszych ekspertów potwierdzają liczne publikacje.

Więcej

Zapisz się na biuletyn

  • Najważniejsze informacje
  • Nowości, narzędzia, gratisy
  • Raz w miesiącu

Zapisz się


Bieżące wsparcie

Wdrożenie RODO Oferowana przez nas usługa stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Więcej

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".