Bezpieczeństwo informacji
(SZBI - ISO/IEC 27001)

Współcześnie każda organizacja posiada i przetwarza informacje stanowiące istotne zasoby przedsiębiorstwa. Mają one kluczowy aspekt biznesowy, w związku z czym należy zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Najefektywniejsze jest zawsze podejście systemowe, w ramach którego organizacja może kompleksowo zarządzać posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą, przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem związanym z ich bezpieczeństwem.

Schemat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI - ISO/IEC 27001)

Zapytaj o ofertę

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oparta na procesowej metodzie usprawniania systemów ISMS. W oparciu o ISO/IEC 27001 można uzyskać certyfikację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) obejmującą ludzi, procesy oraz infrastrukturę i systemy informatyczne przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i charakteru działalności. Wdrożenie SZBI podnosi poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w firmie informacji, budując tym samym wiarygodność i zaufanie udziałowców, partnerów i klientów.

Polska Norma PN-ISO/IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania jest wprowadzeniem normy ISO/IEC 27001 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements. W normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem uwarunkowań, w których działa organizacja. Podano również dostosowane do potrzeb organizacji wymagania, dotyczące szacowania i postępowania z ryzykami w bezpieczeństwie informacji. Wymagania mają charakter ogólny i są przeznaczone do stosowania w organizacji każdego rodzaju, wielkości czy charakteru. Norma w poprzedniej wersji była jedną z najczęściej wdrażanych Polskich Norm. Jest ona normą referencyjną, przywoływaną w aktach prawnych, polskich i unijnych. Norma stosowana jest na całym świecie jako kanon bezpieczeństwa informacji.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Dla każdego rodzaju organizacji można zidentyfikować co najmniej kilka przepisów prawnych, które zawierają wymagania związane z bezpieczeństwa informacji, np.:

Obszary zabezpieczeń objęte w SZBI:

W ramach wdrożenia opracowane zostaną m.in.:

Etapy wdrożenia:

Korzyści:


wstecz

-

Nasze usługi

Marcin Kuźniak Dodatkowych informacji udzieli Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych informacji udzieli Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".