Ochrona sygnalistów –
dyrektywa UE

Obowiązek wdrożenia procedury zgłaszania naruszeń przez sygnalistów zbliża się wielkimi krokami. Choć powoduje dodatkowe obciążenie regulacyjne spoczywające na pracodawcach, stanowi również wielką szansę na wyeliminowanie w zarodku naruszeń prawa, tak aby Twoja organizacja mogła bez przeszkód prowadzić swoją działalność i bezpiecznie się rozwijać. W związku z tym równie wyczekiwana jest ustawa o ochronie sygnalistów, która ma chronić dobro osób zgłaszających nieprawidłowości.

Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy krajowej o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa powstał w celu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dla krajów członkowskich (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Określa on m.in. mechanizmy, zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów.

Nasza oferta dla firm i podmiotów publicznych to przygotowanie jednoznacznych, przejrzystych zasad, dzięki którym możliwe będzie prawidłowe przyjęcie zgłoszenia naruszenia prawnego oraz jego sprawna obsługa.

dyrektywa o ochronie sygnalistów - najwazniejsze informacje
01

Analiza potrzeb i audyt podmiotu

W pierwszym kroku przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb, w której uwzględnimy takie aspekty, jak: przedmiot działalności organizacji, czy w przeszłości zdarzały się zgłoszenia sygnalistów albo podobne (pomimo braku oficjalnego kanału do zgłoszeń), czy na organizację były już nakładane kary administracyjne (co może wskazywać, że skuteczna procedura dla sygnalistów jest dla tej organizacji szczególnie istotna), kogo organizacja jest w stanie oddelegować do obsługi tego typu zgłoszeń, potrzeba stworzenia anonimowego kanału zgłoszeń, planowany budżet na obsługę zgłoszeń sygnalistów. Jeżeli w organizacji funkcjonuje już system dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów – wtedy audytujemy istniejących rozwiązania i rekomendujemy ewentualne zmiany.

02

Dokumentacja – procedura zgłaszania

Efektem analizy potrzeb organizacji jest stworzenie dedykowanej procedury obsługi zgłoszeń naruszeń prawa, obejmującej m.in. szczegółowe regulacje wewnętrznych kanałów zgłaszania, kategorie zgłaszanych naruszeń, sposób postępowania ze zgłoszeniem (kto może je przyjąć, jak przebiega potwierdzenia przyjęcia, jak wygląda komunikacja z sygnalistą w sprawie, terminy podejmowania czynności), działania następcze w przypadku zasadnego zgłoszenia, dodatkowo – informacje na temat trybu dokonywania zgłoszeń zewnętrznych. Procedury ODO 24 dla sygnalistów są gotowe do stosowania już w pierwszym dniu po ich przyjęciu.

W niektórych przypadkach producenci aplikacji dla sygnalistów dostarczają dokumentację dostosowaną do rozwiązań przyjętych w danej aplikacji.

ikonka-pucharSprawdź ranking aplikacji dla sygnalistów

Wyślij zapytanie ofertowe

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych
03

Sygnaliści a RODO według ustawy

Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych, dlatego w procedurze zgłaszania naruszeń przez sygnalistów kładziemy nacisk na ochronę zarówno ich danych osobowych, jak i danych osobowych pracowników, których zgłoszenie dotyczy (potencjalnych sprawców naruszeń).

Tworzymy niezbędne klauzule informacyjne oraz ustalone zasady spełniania obowiązku informacyjnego. W razie potrzeby procedura dla sygnalistów może zawierać odwołania do istniejącej już w organizacji dokumentacji ochrony danych osobowych, dla zapewnienia spójności.

Z przetwarzaniem danych osób zgłaszających naruszenia prawa unii oraz osób, których zgłoszenie dotyczy, wiąże się wysokie ryzyko. Dlatego warto przygotować wymaganą na gruncie RODO ocenę skutków dla ochrony danych (ang. DPIA).
04

Szkolenia z obowiązków

AAby procedury zadziałały w praktyce, potrzebne jest skuteczne zakomunikowanie nowych zasad uczestnikom wdrożenia. Proponujemy 2 szkolenia.

  • Szkolenie dla potencjalnych sygnalistów

Szkolenie dotyczy naruszeń, jakie mogą zgłosić, środków ochrony, które im służą, grożących im konsekwencji w przypadku fałszywego pomówienia, informacji zwrotnych odnośnie do zgłoszonej sprawy, jakie im przysługują.

  • Szkolenie dla osób z obsługi zgłoszeń

Szkolenie obejmie zasady postępowania ze zgłoszeniami wynikające z ustawy oraz aspekty techniczne aplikacji dla sygnalistów. Najlepiej, gdy to szkolenie przeprowadzi dostawca aplikacji dla sygnalistów.

Warto zająć się tym już dziś!

Choć polska ustawa o ochronie sygnalistów nie została jeszcze uchwalona, odpowiednie procedury można wdrożyć już dziś. O wszelkich zmianach w ostatecznym kształcie ustawy będziemy Państwu informować i sugerować zmiany dostosowawcze do wdrożonej u Państwa procedury. Nie spodziewamy się jednak wielu zmian, gdyż w założeniu ustawa ma implementować dyrektywę, która już obowiązuje w krajach UE.
Zapytaj o ofertę

Opinie klientów

Marcin Wieczorek, Lizard

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie. Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24.

Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)
Agnieszka Karłowicz

Z ODO 24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę.

Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)
Magdalena Buszka, Intemo SA

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń.

Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)
Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)
Sebastian Klimczyk, CH Beck

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów.

Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)
Piotr Nastaj, Lumi

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)
Tomasz Siwicki, GEFCO

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)
Jacek Durczak, Bioton

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy.

Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)
Mateusz Jankowski , Konsalnet

ODO 24 jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. Współpraca ta spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ODO 24

Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)
Irena Wojciechowska, Bioton

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem.

Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)
Tadeusz Latała, PAN

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)
Andrzej Antoń, PCK

Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne.

Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)
Stanisław Potoczny , PGNiG

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG.

Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)
Piotr Buczkowski, TNT

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24.

Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Audyt RODO - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>