Ustawa o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych

Niniejszy komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Wskazana ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Książkę otrzymacie Państwo GRATIS do szkolenia:
Przepisy DODO w praktyce.

Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla wszystkich osób, które odpowiadają w swojej organizacji za nadzór nad systemem ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Zawiera ona propozycje rozwiązań prawnych oraz mechanizmów służących zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych oraz gwarantujących realizację praw osób, których dane dotyczą.

Niezaprzeczalnym atutem publikacji są odesłania do decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wzory dokumentów, które powinny stosować podmioty podlegające reżimowi ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Najważniejsze atuty komentarza:

Książkę można kupić na stronie wydawnictwa Beck

Autorzy

Maciej Jurczyk Tomasz Ochocki

Kierownik zespołu merytorycznego. Ekspert ds. ochrony danych, kierownik zespołu merytorycznego, specjalista ds. zarządzania kryzysowego...
więcej

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: RODO Nawigator.


Piotr Liwszic
Adw. Łukasz Pociecha

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001. więcej

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.

"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?