Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Jak zapewnić i utrzymać
zgodność z ustawą DODO?
całodniowe szkolenie dla IOD i ADO

Jak stosować i utrzymać zgodność z DODO - całodniowe szkolenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dyrektywa policyjna) to drugi, obok RODO, filar reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

SPRAWDŹ Kiedy stosujemy ustawę DODO.

Wraz z wdrażającą ją w polskim porządku prawnym ustawą z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO) są nieodłącznymi elementami systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, które nie tylko podlegają RODO, lecz także są zobligowane do przestrzegania przywołanych przepisów.

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.05 – Rejestracja

9.05 – 9.15 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.15 – 11.30 – MODUŁ I

 • Zakres obowiązywania ustawy – art. 1 do art. 3.
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO – art. 4.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rozdział 3.

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – MODUŁ II

 • Obowiązki administratora danych.

13.30 – 14.15 – Lunch

14.15 – 15.30 – MODUŁ III

 • Status inspektora ochrony danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – MODUŁ IV

 • Organ nadzorczy.
 • Wybrane przepisy przejściowe.

17.00 – 17.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

Sprawdź terminy szkoleń

Poznań - 21 X 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 27 X 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 29 X 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Lublin - 3 XI 2020 r. (środa)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Warszawa - 10 XI 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 18 XI 2020 r. (środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Poznań - 25 XI 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

PÓŹNIEJSZE TERMINY

ZAREJESTRUJ SIĘ

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy chcą

 • poznać obowiązki, jakie stawia przed nimi ustawa DODO,
 • dowiedzieć się, jak w skuteczny sposób podporządkować się tym obowiązkom,
 • dowiedzieć się, jak połączyć i pogodzić wdrożenie i przestrzeganie w organizacji RODO oraz ustawy DODO,
 • pogłębić wiedzę, rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości, a także obalić mity dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Każdy uczestnik szkolenia DODO od podstaw otrzymuje:

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia,
jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartychoferujemy 25% upustu na drugie
i każde kolejne!


Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać – wzory dokumentacji RODO

FIRST MINUTE

Każda osoba, która zarejestruje się na 14 dni przed terminem szkolenia, otrzyma 50 zł upustu
lub książkę (Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz) o wartości - 169 zł.

Przepisy to nie wszystko

Sama lektura i znajomość przepisów nie wystarcza jednak, aby sprawnie przeprowadzić organizację przez trudy ich wdrożenia oraz późniejszego ich stosowania w swojej działalności.

Czerpanie z praktyki to podstawa. Dlatego w toku oferowanego przez nas szkolenia nasi prowadzący – eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych –zapoznają Cię m.in. z

 • aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych,
 • aktualnymi wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29,
 • wskazówkami i decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wypowiedziami przedstawicieli doktryny,
 • własnymi doświadczeniami oraz wnioskami płynącymi z praktyki.

Dzięki szkoleniu dowiesz się o

 • zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • współzależnościach oraz różnicach między ustawą DODO a RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
 • podmiotach, które są zobowiązane do stosowania ustawy DODO,
 • najważniejszych pojęciach pojawiających się w ustawie DODO,
 • obowiązkach administratora danych osobowych, w tym o realizacji obowiązku informacyjnego oraz działaniach koniecznych w razie dojścia do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji,
 • inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach,
 • prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia,
 • zadaniach i roli Prezesa UODO oraz innych organów powołanych do nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Sprawdź terminy szkolenia

Poznań - 21 X 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 27 X 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 28 X 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 29 X 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Lublin - 3 XI 2020 r. (środa)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Warszawa - 10 XI 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Gdańsk - 18 XI 2020 r. (środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Poznań - 25 XI 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Późniejsze terminy

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.05 – Rejestracja

9.05 – 9.15 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.15 – 11.30 – MODUŁ I

 • Zakres obowiązywania ustawy – art. 1 do art. 3.
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO – art. 4.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rozdział 3.

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – MODUŁ II

 • Obowiązki administratora danych.

13.30 – 14.15 – Lunch

14.15 – 15.30 – MODUŁ III

 • Status inspektora ochrony danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – MODUŁ IV

 • Organ nadzorczy.
 • Wybrane przepisy przejściowe.

17.00 – 17.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi przeprowadzić dedykowane szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, uwzględniające specyfikę Państwa organizacji oraz indywidualne oczekiwania.

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2019 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
94%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
97%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
98%

*Opracowano na podstawie 1 854 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

-

Nasze szkolenia