Wakacyjna promocja na szkolenia otwarte   Więcej         Bezpłatne webinary   Więcej          

Jak zapewnić i utrzymać
zgodność z ustawą DODO?
całodniowe szkolenie dla IOD i ADO

Jak stosować i utrzymać zgodność z DODO - całodniowe szkolenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dyrektywa policyjna) to drugi, obok RODO, filar reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

SPRAWDŹ Kiedy stosujemy ustawę DODO.

Wraz z wdrażającą ją w polskim porządku prawnym ustawą z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO) są nieodłącznymi elementami systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, które nie tylko podlegają RODO, lecz także są zobligowane do przestrzegania przywołanych przepisów.

Jeżeli:

 • zostałaś(-łeś) wyznaczona(-ny) do wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych w organizacji związanej z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania lub bezpieczeństwem publicznym, takiej jak sąd, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, przewoźnik lotniczy, podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo imprez masowych…
 • chcesz poznać obowiązki przewidziane przez ustawę DODO oraz dowiedzieć się, jak je spełnić i bez trudu pogodzić to ze stosowaniem RODO,
 • chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Uczestnictwo w naszym szkoleniu będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, a my chętnie „odczarujemy” zawiłe przepisy i zrobimy wszystko, aby ochrona danych osobowych stała się najprzyjemniejszym z obowiązków.

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.05 – Rejestracja

9.05 – 9.15 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.15 – 11.30 – MODUŁ I

 • Zakres obowiązywania ustawy – art. 1 do art. 3.
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO – art. 4.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rozdział 3.

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – MODUŁ II

 • Obowiązki administratora danych.

13.30 – 14.15 – Lunch

14.15 – 15.30 – MODUŁ III

 • Status inspektora ochrony danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – MODUŁ IV

 • Organ nadzorczy.
 • Wybrane przepisy przejściowe.

17.00 – 17.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

Sprawdź terminy szkoleń

Koszt szkolenia - 650 zł netto. Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25%.
upustu na drugie i każde kolejne!

Warszawa - 2 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Lublin - 2 IX 2020 r. (środa)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Gdańsk - 09 IX 2020 r. (środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Poznań - 16 IX 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 22 IX 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 23 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 23 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 24 IX 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

PÓŹNIEJSZE TERMINY

ZAREJESTRUJ SIĘ

Dzięki szkoleniu dowiesz się o

 • zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
 • współzależnościach oraz różnicach między ustawą DODO a RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
 • podmiotach, które są zobowiązane do stosowania ustawy DODO,
 • najważniejszych pojęciach pojawiających się w ustawie DODO,
 • obowiązkach administratora danych osobowych, w tym o realizacji obowiązku informacyjnego oraz działaniach koniecznych w razie dojścia do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji,
 • inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach,
 • prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia,
 • zadaniach i roli Prezesa UODO oraz innych organów powołanych do nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.

Każdy uczestnik otrzymuje

Certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji DODO pozwalającej wykazać zgodność, wydrukowany skrypt prezentacji, Poradnik RODO, wydrukowany RODO Nawigator oraz dostęp przez 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator z trzema szkoleniami e-learningowymi DODO dla pracowników Twojej organizacji.

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń otwartych oferujemy 25% upustu na drugie i każde kolejne!


Szkolimy tak, jak sami chcielibyśmy być szkoleni

 • nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny,
 • przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych/administratora bezpieczeństwa informacji,
 • omawiamy realne problemy i wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać – wzory dokumentacji RODO

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy chcą

 • poznać obowiązki, jakie stawia przed nimi ustawa DODO,
 • dowiedzieć się, jak w skuteczny sposób podporządkować się tym obowiązkom,
 • dowiedzieć się, jak połączyć i pogodzić wdrożenie i przestrzeganie w organizacji RODO oraz ustawy DODO,
 • pogłębić wiedzę, rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości, a także obalić mity dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

FIRST MINUTE

Każda osoba, która zarejestruje się na 14 dni przed terminem szkolenia, otrzyma GRATIS – książkę "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Jest to jedna z pierwszych na rynku pozycji objaśniających w sposób praktyczny zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez właściwe organy w celu rozpoznawania czynów zabronionych, zapobiegania im, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Przepisy to nie wszystko

Sama lektura i znajomość przepisów nie wystarcza jednak, aby sprawnie przeprowadzić organizację przez trudy ich wdrożenia oraz późniejszego ich stosowania w swojej działalności.

Czerpanie z praktyki to podstawa. Dlatego w toku oferowanego przez nas szkolenia nasi prowadzący – eksperci w dziedzinie ochrony danych osobowych –zapoznają Cię m.in. z

 • aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych,
 • aktualnymi wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29,
 • wskazówkami i decyzjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wypowiedziami przedstawicieli doktryny,
 • własnymi doświadczeniami oraz wnioskami płynącymi z praktyki.

Sprawdź terminy szkolenia

Koszt szkolenia - 650 zł netto. Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25%.
upustu na drugie i każde kolejne!

Warszawa - 2 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Lublin - 2 IX 2020 r. (środa)
Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne, ul. Warszawska 109

Gdańsk - 09 IX 2020 r. (środa)
Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5

Poznań - 16 IX 2020 r. (środa)
Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

Wrocław - 22 IX 2020 r. (wtorek)
WonderEdu, ul. św. Józefa 1/3

Katowice - 23 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Ekoenergia", ul. Żeliwna 38

Warszawa - 23 IX 2020 r. (środa)
Centrum szkoleniowe "Goldenfloor", al. Jerozolimskie 123a

Kraków - 24 IX 2020 r. (czwartek)
Centrum szkoleniowe, ul. Bracka 8

Późniejsze terminy

Sprawdź program szkolenia

Pobierz harmonogram: plik PDF (509 kB)

9.00 - 9.05 – Rejestracja

9.05 – 9.15 – Wstęp:

 • szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

9.15 – 11.30 – MODUŁ I

 • Zakres obowiązywania ustawy – art. 1 do art. 3.
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO – art. 4.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – Rozdział 3.

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.30 – MODUŁ II

 • Obowiązki administratora danych.

13.30 – 14.15 – Lunch

14.15 – 15.30 – MODUŁ III

 • Status inspektora ochrony danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji.

15.30 – 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.00 – MODUŁ IV

 • Organ nadzorczy.
 • Wybrane przepisy przejściowe.

17.00 – 17.15 – Zakończenie szkolenia – wręczenie Certyfikatów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi przeprowadzić dedykowane szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, uwzględniające specyfikę Państwa organizacji oraz indywidualne oczekiwania.

Pozytywne oceny uczestników naszych szkoleń*

Poniższe podsumowanie powstało na podstawie anonimowych ankiet badających poziom satysfakcji uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez ODO 24 w 2019 r.

Przystępność prezentowanych informacji
96%
Zakres tematyczny szkolenia
97%
Proporcja teorii do praktycznych przykładów
94%
Przygotowanie merytoryczne prowadzącego
97%
Umiejętności dydaktyczne
98%
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania uczestników
97%
Gotowość do polecenia szkolenia innym
98%

*Opracowano na podstawie 1 854 ankiet z wykorzystaniem średniej arytmetycznej dla każdej z kategorii.

Przeszkoliliśmy ponad 5 270 inspektorów ochrony danych (IOD dawniej ABI), administratorów i osób odpowiedzialnych za system ochrony danych osobowych.

Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu przepisów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Staramy się prezentować ją w ciekawy i przystępny sposób.

-

Nasze szkolenia

Szkolenia otwarte (rabat)

Szkolenia zamknięte

E-learning