Obsługa RODO - bieżące wsparcie

Bieżące wsparcie w zakresie RODO to merytoryczna pomoc dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD), specjalistów ds. ochrony danych, szefów IT, kierownictwa organizacji, osób kreujących procesy biznesowe.

Na czym polega bieżące wsparcie w zakresie RODO?

W ramach procesów przetwarzania danych pracowników, klientów, kontrahentów często pojawiają się złożone i nieprzewidziane sytuacje.

Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi błędów i zadbać o bezpieczeństwo danych, organizacje – w ramach usług abonamentowych - zamawiają wsparcie ekspertów, którzy nie tylko reagują na bieżące potrzeby, ale także wyprzedzają oczekiwania, wspierając monitorowanie zgodności z RODO.

Zespół ludzi - rysunek

Stała obsługa jako dopełnienie audytu i wdrożenia RODO

 • Stała obsługa RODO stanowi istotne uzupełnienie audytu RODO i wdrażania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Zapewnia ciągłą zgodność z przepisami oraz monitorowanie i aktualizację procedur związanych z ochroną danych.
 • Dzięki regularnym działaniom wsparcia, organizacja może uniknąć naruszeń RODO i utrzymać zaufanie klientów poprzez właściwe zarządzanie danymi osobowymi.
 • Stała obsługa obejmuje m.in. konsultacje prawne, szkolenia dla personelu oraz dostosowywanie polityk i procedur do zmieniających się wymogów prawnych.
 • Stała obsługa to również wdrożenie i monitorowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

Zapytaj o ofertę

Mężczyzna w krawacie żąglujący walutami - rysunek

Bieżące wsparcie - co zyskujesz

 • tały dostęp do doświadczonych konsultantów z obszarów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, w tym do platformy e-learningowej.
 • Wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji.
 • Szybkie, elastyczne reagowanie na potrzeby klienta.

Bieżące wsparcie RODO - jak ODO 24 rozwiązuje Twoje problemy

 • Odpowiadamy na bieżące pytania klientów, pracowników i partnerów biznesowych.
 • Opracowujemy umowy, klauzule, regulaminy w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Przygotowujemy opinie prawne, gdy konieczna jest szersza analiza przepisów.
 • Wspieramy klientów przy ocenie incydentów związanych z ochroną danych osobowych.
 • Wspomagamy proces szkolenia pracowników, podnosząc ich kompetencje w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Wspieramy klientów w procesie zgłaszania naruszeń Prezesowi UODO, przygotowujemy propozycje komunikatów, a także podpowiadamy działania naprawcze.
 • Pomagamy w przygotowaniu do kontroli Prezesa UODO oraz wspieramy klientów w trakcie jej trwania.
 • Wspieramy Inspektora Ochrony Danych (IOD) w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.

Zapytaj o ofertę

Opinie klientów

Marcin Wieczorek, Lizard

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie. Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24.

Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Agnieszka Karłowicz

Z ODO 24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę.

Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Magdalena Buszka, Intemo SA

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń.

Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)

Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Sebastian Klimczyk, CH Beck

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów.

Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Piotr Nastaj, Lumi

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Tomasz Siwicki, GEFCO

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Jacek Durczak, Bioton

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy.

Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Mateusz Jankowski , Konsalnet

ODO 24 jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. Współpraca ta spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ODO 24

Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Irena Wojciechowska, Bioton

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem.

Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Tadeusz Latała, PAN

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Andrzej Antoń, PCK

Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne.

Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Stanisław Potoczny , PGNiG

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG.

Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Piotr Buczkowski, TNT

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24.

Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Mała gwiazdka - wyróżnik

Outsourcing RODO zyskuje na popularności

Outsourcing RODO w postaci bieżącego wsparcia zyskuje na popularności. Dlaczego? Organizacje, które nie mają dużego budżetu zyskują kontrolę nad przetwarzanymi danymi osobowymi oraz zabezpieczają się przed ew. konsekwencjami niezgodnego z prawem przetwarzania.

Dla kogo jest bieżące wsparcie w zakresie RODO?

Bieżące wsparcie przydaje się, gdy:

 • powołany IOD ma podstawową wiedzę, ale brak mu doświadczenia,
 • IOD jest kompetentny i doświadczony, ale jego wiedza nie ma charakteru interdyscyplinarnego (prawo i IT),
 • organizacja nie powołuje IOD, ale chce możliwie niskim kosztem mieć wsparcie wykwalifikowanego specjalisty i dysponować elastycznym oraz dopasowanym do potrzeb pakietem godzin.

RODO - bieżące wsparcie - pytania i odpowiedzi

- + Co to jest bieżące wsparcie firmy w zakresie RODO?

Bieżące wsparcie RODO to forma outsourcingu RODO, czyli merytoryczna pomoc zewnętrznych ekspertów dla inspektora ochrony danych (IOD), specjalisty ds. ochrony danych, szefa IT, kierownictwa organizacji i innych osób realizujących w Twojej firmie procesy biznesowe, z którymi związane jest przetwarzanie danych pracowników, klientów i kontrahentów. Ceny za te usługi mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Zachęcamy do kontaktu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty i atrakcyjnej wyceny wsparcia w zakresie RODO. Ostateczna cena outsourcingu RODO jest wynikiem indywidualnego podejścia do każdego klienta i zależy od Twoich potrzeb i zaplanowanego budżetu.

- + Na czym polega outsourcing RODO w formie bieżącego wsparcia?

Bieżące wsparcie w zakresie RODO może dotyczyć zarówno obszaru formalno-prawnego, jak i IT, czyli obszaru bezpieczeństwa informatycznego (cyberbezpieczeństwa). To tworzenie lub aktualizowanie polityk przetwarzania i procedur ochrony danych osobowych, zarządzanie incydentami ochrony danych osobowych, współpraca z organem nadzorczym, audyty, w tym ocena stanu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, sprzętu biurowego, aplikacji i stron internetowych, szkolenia personelu, a także pomoc w przeprowadzeniu analizy ryzyka. Dzięki bieżącemu wsparciu w zakresie RODO, firma może bezpiecznie przetwarzać dane osobowe, a także uniknąć kar finansowych i wizerunkowych związanych z naruszeniem przepisów RODO.

- + Jaki może być zakres bieżącego wsparcia w zakresie RODO?

Dynamiczny rozwój technologii powoduje, że obecnie dane osobowe coraz rzadziej są na papierze, a coraz częściej – w systemach IT. Dlatego pracujemy w zespole składającym się z prawnika i informatyka. Rodzaje i zakres bieżącego wsparcia RODO możesz wybrać w zależności od swoich potrzeb. Monitorowanie zgodności z RODO przez naszych ekspertów może odbywać się zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu oraz wideokonferencji. Koszt bieżącego wsparcia zależy od rodzaju działalności, wielkości organizacji, zasięgu terytorialnego działalności a także od zakresu konkretnych działań. Rekomendujemy zawarcie umowy bieżącego wsparcia na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, chociaż niektóre organizacje wolą wydłużyć okres wypowiedzenia do 3 miesięcy. Posługujemy się elastycznym cennik usług, dopasowanym od Twoich potrzeb i wymagań.

Kompleksowy outsourcing RODO obejmuje bieżące wsparcie w następujących procesach: opracowywanie lub opiniowanie umów, klauzul, regulaminów, przetwarzanie danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT, inwentaryzacja procesów RODO, nawiązywanie współpracy z procesorem, przygotowanie do kontroli Prezesa UODO, ocena incydentów oraz zgłaszanie naruszeń Prezesowi UODO i opracowanie działań naprawczych, szkolenie pracowników, m.in. poprzez e-learning, odpowiadanie na bieżące pytania klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej wybrać pełny zakres bieżącego wsparcia w zakresie RODO. Można również zdecydować się na indywidualny zakres usługi. Atrakcyjne ceny naszych usług, są wynikową wieloletniej praktyki i pracy zespołowej. Dzięki temu nasi eksperci realizują zadania sprawnie i na najwyższym poziomie merytorycznym

- + Jakie narzędzia otrzymujesz w ramach outsourcingu RODO?

Eksperci, z którymi współpracujemy, dzięki wieloletniej praktyce i pracy zespołowej realizują zadania sprawnie i na najwyższym poziomie merytorycznym. Od lat świadczymy stabilną i skalowalną usługę, dzięki czemu nasi klienci znacznie ograniczają koszty i podnoszą bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w swoich firmach. Zapewniamy bieżące wsparcie w zakresie RODO: doradztwo ekspertów z zakresu prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego, dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, dostęp do platformy e-learningowej dla pracowników, wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji, szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby klienta. Dzięki wieloletniej specjalizacji nasze bieżące wsparcie cechuje bardzo korzystny stosunek jakości usługi do ceny.

- + Już raz dostosowaliśmy firmę do RODO. Czy to nie wystarczy?

Nie wystarczy, ponieważ z mienia się firma i zachodzące w niej procesy, z mienia się również otoczenie prawne. Dodatkowo z  każdym nowym procesem, nową umową pojawiają się kolejne tematy. Jeśli nie ma osoby odpowiedzialnej z a zgodność z RODO, nie ma się do kogo zwrócić. W krótkim czasie pojawia się bałagan lub tzw. zamiatanie pod dywan. Takie zaniedbanie może spowodować poważne konsekwencje w postaci incydentów. Warto się zabezpieczyć przed tą sytuacją.

- + W jaki sposób można zapewnić wewnętrznemu Inspektorowi Ochrony Danych bieżące wsparcie w zakresie zgodności z RODO?

Istnieją przypadki, w których ze względu na procedury organizacji i uwarunkowania wewnętrzne wymagane jest wyznaczenie wewnętrznego IOD. Wówczas outsourcing usług z zakresu ochrony danych osobowych stanowi efektywne zabezpieczenie interesów organizacji. Zewnętrzny zespół ekspertów w zakresie ochrony danych osobowych udziela bieżącego wsparcia nie tylko inspektorom ochrony danych, lecz także szefom IT, kierownictwu i innym osobom kreującym w organizacji procesy biznesowe.

Bieżące wsparcie w zakresie RODO realizowane jest poprzez stały dostęp do doświadczonych konsultantów z obszarów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego, a także dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym platformy e-learningowej. Usługa ta obejmuje także pomoc w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji oraz gwarantuje szybkie, elastyczne reagowanie na potrzeby klienta.

Outsourcing to zatem nowoczesna strategia zarządzania organizacją w celu wydzielenia zadań, które mogą być wykonane przez inny, wyspecjalizowany podmiot. Chodzi o to, aby uwolnić część środków i zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu organizacja skupia się na swoim podstawowym przedmiocie działalności oraz na podnoszeniu efektywności, a w rezultacie uzyskuje przewagę nad innymi konkurentami na rynku.

- + Czy bieżące wsparcie IOD może odbywać się zdalnie?

Ponieważ pracujemy szybko i sprawnie oraz nie tracimy z oczu wymagań prawnych i biznesowych, jesteśmy w stanie nie tylko odpowiadać na Twoje bieżące potrzeby, ale również wyprzedzać oczekiwania, wspierając monitorowanie zgodności z RODO. Nasi inspektorzy ochrony danych osobowych są do dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu oraz wideokonferencji.

- + Ile kosztuje bieżące wsparcie w zakresie RODO?

Opłaty mogą być bardzo różne. Zależą one od rodzaju działalności, wielkości organizacji, zasięgu terytorialnego działalności a także od zakresu konkretnych działań. Jednoznacznie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, gdy ustalimy podstawowe informacje, dlatego zachęcamy Cię do wysłania zapytania ofertowego.

- + Na jaki okres obowiązuje umowa bieżącego wsparcia?

Umowę możemy ustalić na dowolny okres – to kwestia do ustalenia między stronami. My proponujemy naszym klientom umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Niektóre organizacje wolą wydłużyć okres wypowiedzenia do 3 miesięcy.

- + Skąd mam wiedzieć, w jakim zakresie będę potrzebować wsparcia?

Najlepiej zdecydować się na pełen zakres wsparcia. Można też zlecać nam tyko te tematy, z którymi sobie nie radzisz. Jeśli jednak uczestniczymy we wszystkich projektach, mamy pełną wiedzę i możemy świadczyć lepiej nasze usługi, a nawet wyprzedzać potrzeby i oczekiwania naszego klienta. Wiele tematów pojawia się zazwyczaj po wykonaniu raportu z audytu i analizy ryzyka (jeżeli zdecydujesz się na te usługi).

- + Czy mogę ustalić z ODO 24 indywidualny zakres usługi dopasowany do naszego budżetu?

Oczywiście, takie rozwiązania lubimy najbardziej. Określenie budżetu skraca czas do wypracowania optymalnego modelu wsparcia w zakresie RODO. Znając budżet możemy doradzić klientowi optymalne rozwiązanie.

- + Co zrobić, gdy nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i prześlij nam pytanie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Bieżące wsparcie - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>